Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2018 12:24 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
30.05.2018 14:34 Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
20.03.2018 15:09 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
27.02.2018 16:05 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
27.02.2018 16:05 Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
02.02.2018 13:44 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 r.
31.01.2018 10:51 Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
12.01.2018 12:06 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
16.11.2017 13:42 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
22.03.2017 15:10 Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
28.02.2017 13:24 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
23.02.2017 10:13 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
01.02.2017 08:42 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2017 r.
01.02.2017 08:40 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
12.01.2017 15:52 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji za zasadnie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
10.11.2016 12:08 Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
24.10.2016 11:51 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozazrządowymi na rok 2017
22.03.2016 14:52 Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert i przyznania dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia
01.03.2016 10:21 Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r
27.01.2016 13:31 Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej w zakresie ochorny i promocji zdrowia w 2016 r.
27.01.2016 13:26 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
15.01.2016 14:06 Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji za zasadnie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.
18.11.2015 12:28 Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
28.10.2015 13:32 Wyniki konsultacji projektu Programu współparcy na rok 2016
13.10.2015 12:14 Ogłoszenie o konsulatcjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

1 2 następna