Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2016 13:17 Jadwiga Wysocka - specjalista ds. mentoringu oraz wspierania kadry kierowniczej placówek oświatowych
30.09.2015 10:26 Hanna Jastrzębska - Gzella - specjalista ds. dramy w edukacji, wychowaniu, profilaktyce i terapii
30.09.2015 10:19 Anna Kijo - specjalista z zakresu nowych technologii, edukacji komputerowej, bezpiecznego internetu, wykładowca akademicki, metodyk, dyrektor placówki "Alfa i Omega"
01.09.2015 09:28 Agata Subczyńska - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
10.09.2014 12:48 Marzenna Majchrzak - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej, zarządzania oświatą i kompleksowego wspomagania szkół, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach, wykładowca akademicki
10.09.2014 10:15 Magdalena Hudzieczek-Cieślar - specjalista ds. emisji i higieny głosu
01.09.2014 09:22 Eliza Matusiak - informatyka, przedmioty zawodowe i zarządzanie oświatą
06.12.2013 11:10 Grzegorz Hanke - dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, zarządzanie oświatą
06.12.2013 10:56 Agnieszka Kulpińska - Górska - przedmioty zawodowe ekonomiczne i doradztwo zawodowe
06.03.2013 10:10 Barbara Olszewska - specjalista z zakresu: edukacji elementarnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, planowania kariery zawodowej młodzieży w tym również osób z niepełnosprawnością, zachowań samobójczych, komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji, wykładowca WSP w Łodzi, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pabianicach
09.04.2008 14:43 Artur Śniegucki - język polski
09.04.2008 14:33 Dorota Kraska - matematyka, informatyka
09.04.2008 14:12 Aldona Biegańska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
09.04.2008 13:55 Małgorzata Gmosińska - wychowanie przedszkolne, awans zawodowy