Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2014 09:43 Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
03.12.2014 09:50 Wicestarosta - Robert Jakubowski
03.12.2014 09:46 Członek Zarządu - Irena Grenda
03.12.2014 09:58 Członek Zarządu - Gabriela Wenne - Błażyńska
10.03.2014 13:28 Inspektor - Malwina Kaźmierczak
03.12.2014 10:18 Sekretarz Powiatu - Jacek Barasiński
13.06.2007 13:44 Inspektor - Agnieszka Trzeciakowska
23.11.2004 15:15 Inspektor - Iwona Nowacka
03.12.2014 10:15 Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piekielniak
23.11.2004 15:25 Inspektor - Elżbieta Przepiórkowska
04.07.2013 12:58 p.o. Rzecznika Prasowego - Joanna Kupś
23.11.2004 14:00 Inspektor - Alicja Sobieraj
01.09.2009 10:36 Inspektor - Maria Szadkowska
20.12.2007 08:44 Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Anna Korycka
23.11.2004 15:29 Podinspektor - Jolanta Danielewska
24.06.2008 12:28 Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów - Jolanta Nowicka
25.11.2004 10:05 Podinspektor - Agnieszka Bilecka
05.01.2011 11:37 Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy - Dariusz Haase
23.11.2004 15:35 Podinspektor - Nina Atłas
06.07.2015 10:45 Podinspektor - Damian Gilewicz
30.04.2015 14:35 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
23.08.2017 11:53 Podinspektor - Wojciech Kominek
17.11.2004 14:15 Inspektor - Violetta Tokarczyk
21.12.2007 11:33 Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich - Seweryna Gabara - Rąkowska
24.11.2006 08:51 Główny specjalista - Barbara Markiewicz

1 2 następna