Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2018 10:54 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2018 r.
25.10.2018 10:31 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
25.10.2018 10:10 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2018 roku
25.10.2018 10:09 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018 r.
25.10.2018 10:05 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2018 r.
25.10.2018 10:02 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. - korekta nr 1
07.08.2018 10:00 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2018 r.
07.08.2018 09:58 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
07.08.2018 09:55 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2018 roku
07.08.2018 09:53 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
07.08.2018 09:48 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
13.06.2018 13:17 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018 r. - korekta
08.05.2018 09:58 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
08.05.2018 09:55 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r.
08.05.2018 09:53 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r.
08.05.2018 09:22 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
08.05.2018 09:13 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2018 r.