Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2020 14:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 r.
26.02.2020 14:26 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.
26.02.2020 14:21 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2019 r.
26.02.2020 14:18 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2019 r.
26.02.2020 14:12 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
26.02.2020 14:07 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.
30.10.2019 13:02 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r.
30.10.2019 12:59 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec III kwartału 2019 r.
30.10.2019 12:56 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2019 r.
30.10.2019 12:51 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 września 2019 r.
30.10.2019 12:45 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2019 r.
16.08.2019 13:47 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. - korekta
07.08.2019 09:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2019 r.
07.08.2019 09:41 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2019 r.
07.08.2019 09:39 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.
07.08.2019 09:36 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.
07.08.2019 09:33 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2019 r.
07.05.2019 16:08 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.
07.05.2019 16:05 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2019 r.
07.05.2019 16:00 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2019 r.
07.05.2019 15:55 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2019 r.
07.05.2019 15:43 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2019 r.