Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2014 14:38 Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach - Mariusz Wielebski
09.05.2014 13:45 Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Bożenna Krajewska
04.04.2018 14:31 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
06.04.2006 12:07 Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego - Krzysztof Zajda
16.02.2005 09:45 Dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach - Arkadiusz Janicz
16.02.2005 09:38 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Hubert Kowalski
16.02.2005 09:31 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - Maria Chmielewska
16.02.2005 09:25 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Grażyna Wójcik
15.02.2005 14:34 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jarosław Grabowski
18.03.2005 10:23 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
04.11.2014 12:51 Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Werstak
19.10.2011 11:29 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - Paweł Szałecki
14.02.2007 11:33 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Henryk Kucharski
04.04.2018 14:27 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
05.05.2010 13:34 Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - Marzena Kobojek
15.02.2005 10:36 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 - Bożena Bulzacka
14.05.2008 11:29 Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Małgorzata Biegajło