Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 11:45 p.o Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Abigeil Kenar
12.06.2009 11:08 Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach - Izabela Stępień
09.05.2014 13:45 Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Bożenna Krajewska
21.09.2007 11:25 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - Alicja Bujacz
16.02.2005 10:28 Dyrektor II LO - Elżbieta Szpakowska
16.02.2005 09:56 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego - Krzysztof Tomczak
06.04.2006 11:46 Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie - Mariusz Wielebski
16.02.2005 09:07 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach - Grażyna Pryca
18.03.2005 10:23 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
15.02.2005 12:50 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Bogusław Oswald
06.04.2006 11:26 p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie - Jolanta Polak
15.02.2005 14:01 Dyrektor PODGIK-u - Maciej Łuczak
15.02.2005 15:06 Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego - Zdzisław Nowak
15.02.2005 11:00 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 - Hanna Grącka
24.11.2006 08:59 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 - Janina Śmiechowicz
15.02.2005 11:20 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 - Sławomir Wajdner
14.05.2008 11:17 Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim - Kazimiera Trzepizur
15.02.2005 11:12 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Zbigniew Dychto
19.10.2011 11:38 p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego - Zofia Szmidt
15.02.2005 10:48 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 - Anna Śladek
15.02.2005 10:27 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 - Bożena Bulzacka
14.05.2008 11:48 P.O. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 - Małgorzata Fijałkowska
15.02.2005 09:18 Dyrektor ZSRCKU w Widzewie - Arkadiusz Bielecki