Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2018 13:47 I/139/2018 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 r.
29.05.2018 08:52 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok z dnia 26 marca 2018 r.
09.05.2018 11:04 I/55/2018 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2017 roku
06.11.2017 15:22 I/137/2017 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2017 r.
27.04.2017 09:19 I/45/2017 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2016 roku
27.04.2017 08:42 I/44/2017 - opinia RIO w Łodzi dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Powiat Pabianicki
27.04.2017 08:16 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
12.10.2016 08:47 I/160/2016 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2016 r.
04.05.2016 14:59 I/67/2016 - opinia dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2015 rok
21.04.2016 14:07 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2015 rok
14.03.2016 14:14 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2014 rok
21.09.2015 08:57 I/142/15 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 r.
30.04.2015 09:30 I/52/2015 - opinia dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2014 rok
03.02.2015 09:27 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2013 rok
20.11.2014 09:43 I/150/2014 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
30.04.2014 12:11 I/60/14 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
23.09.2013 11:24 I/154/13 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
27.06.2013 09:47 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2011 rok
20.05.2013 12:45 I/90/2013 - w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
07.05.2013 09:50 I/71/2013 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2012 rok
29.04.2013 10:59 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
09.05.2012 08:45 I/94/2012 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok
23.10.2012 08:30 I/184/12 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego na I półrocze 2012r.
02.11.2011 13:18 I/215/11 - opinia o informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2011 roku
07.06.2011 12:51 I/131/2011 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2010 rok

1 2 następna