Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2018

Dotyczy dokumentu:
231/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 30 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
215/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
240/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
224/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
244/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
243/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
242/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 6/2018
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego Gminie Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Stoczki Porąbki na działce nr ewid. 70/1, gm. Dłutów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Stoczki Porąbki na działce nr ewid. 70/1, gm. Dłutów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprzeciw, Stoczki Porąbki, gm. Dłutów"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – ubezpieczenie nadwyżkowe Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zostało wycofaane."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zaradzyńska, przy ul. Południowej na działce nr ewid. 487, gm. Ksawerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, WolaZaradzyńska, ul. Południowa, działka nr ewid. 487, gm. Ksawerów."

19.12.2018

Dotyczy dokumentu:
239/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
238/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna