Rejestr zmian w biuletynie

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/17
Treść zmiany:
Zarządzenie 43/17 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 44/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmianyplanu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2017rok
Dotyczy dokumentu:
203/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 203/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i DoradztwaMetodycznego w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
202/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 202/17 w sprawie regulaminu pracy komisji przeprowadzającejkonkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka DoskonaleniaNauczycieli...

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Anna Ucińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gąciarz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Jaracz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Jaracz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
212/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
210/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 39/17 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasadprzydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej orazodzieżą i obuwiem roboczym.
Dotyczy dokumentu:
213/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 213/17 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursuofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych PowiatuPabianickiego w 2018 roku

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
199/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
199/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewidencja"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 062017.pdf
Dotyczy dokumentu:
208/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
207/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
206/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
204/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w WydzialeArchitektury i Budownictwa.
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dwóch szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/458, 2/459, 2/460, 2/507, 2/508, 2/509, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2 szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/362, 2/383, 2/384, 2/430, 2/431, 2/433, obr. K - 17, Konstantynów Łódzk7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/563, 2/564, 2/565, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dwóch szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/382, 2/381, 2/429, 2/428, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/590, 2/591, 2/620, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - MiastoPabianice, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa,Brzoskwiniowa, Cyprysowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2 szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/362, 2/383, 2/384, 2/430, 2/431, 2/433, obr. K - 17, Konstantynów Łódzk7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/382, 2/381, 2/429, 2/428, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach, w obrębie P-12 przy ul. Grabowej 18, działka nr 246
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/303/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIII/302/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 w Pabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonej kontroli"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 w Pabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonej kontroli
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 w Pabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 wPabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/628
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/628
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/633, 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/633, 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja pokontrolna"
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków "
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy Wod-Kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/357 - 2/362, 2/381 - 2/384, 2/425 - 2/433, 2/461 - 2/466, 2/628, 2/621, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy Wod-Kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/357 - 2/362, 2/381 - 2/384, 2/425 - 2/433, 2/461 - 2/466, 2/628, 2/621, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna