Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
226/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LVII/404/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
LVI/395/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LVII/404/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVI/395/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
II/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1- wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lumtomiersk, w obrębie 6 Charbice Dolne ,część działki nr 53 i działki nr 49
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomosci gruntowych położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice, oznaczonych jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8, 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
223/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
222/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, pl. Wolności 8, obr. K - 10, 109/8, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, pl. Wolności 8, obr. K - 10, 109/8, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Granitowej, na działkach nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25, 1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Granitowej, na działkach nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25, 1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag isprzeciwu,Ksawerów, ul. Granitowa, dz. nr ewid. 1586, 1587/5, 1587/25,1579/6, 2115/2, 1589/13, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Tylnej, Twardej, Świerkowej, na działkach nr ewid. 370/5, 369/6, 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21, 377/22, 377/3, 379
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy inii oświetlenia ulic, w Ksawerowie, przy ul. Tylnej, Twardej, Świerkowej, na działkach nr ewid. 370/5, 369/6, 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21, 377/22, 377/3, 379
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag isprzeciwu,Ksawerów, ul. Tylna, dz. 382/9, 371, 378/1, 378/2, 377/21,377/22, 377/3, 379, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Klub radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie, przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie odbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Ksawerowie,przy ul. Granitowej 19 na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/14, gm.Ksawerów.
Dotyczy dokumentu:
226/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
3/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 3/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/9/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVI/397/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
219/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od listopada do grudnia 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/10/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Program" na "Załącznik - Program"
Dotyczy dokumentu:
II/10/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Pabianickiego dot. odmowy ustalenia, że nieruchomości położone w gminie Dobroń w obrębie 7 Ldzań, stanowią mienie gromadzkie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
181/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/12/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy, Hermanów, dz. 108/15, 108/11
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Hermanów, dz. 108/15, 108/11, gm. Pabianice"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II/11/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna