Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Familijnej 5 w Pabianicach, na działkach nr ewid. 214/2, 211, obręb P-11.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Familijna 5, dz. 211, 214/2, Obręb P-11"

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - organizacja programu edukacyjno-kulturowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe KULT.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe transport.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6C do IWZ-Oświadczenie brakpowiązań.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6B do IWZ-Oświadczeniewykonawcy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6A do IWZ-Oświadczeniewykonawcy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do IWZ - Propozycja MENU.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do IWZ -Wzór Umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do IWZ - Doświadczenie-wykazusług.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz Ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel geografii - Anna Buczek
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Michaś-Michalska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka niemieckiego - Mariola Śpiewok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka angielskiego - Katarzyna Kozłowska-Marks
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka angielskiego - Dorota Woźniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel historii - Marcin Branicki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
126/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
125/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
124/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
123/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
104/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
103/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
99/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
99/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
XIII/85/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
50/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 50/2019
Dotyczy dokumentu:
34/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
XIII/83/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c PE ø 110 w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki na działce nr ewid. 372/11, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c PE ø 110 w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki na działce nr ewid. 372/11, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Kościuszki, dz. 372/11, gm. Ksawerów."

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Kolbego na działkach nr ewid. 346, 244/2, obręb P-7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Kolbego na działkach nr ewid. 346, 244/2, obręb P-7.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Kolbego, dz. 346, 244/2, obręb P-7"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII/81/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
128/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
127/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od września do grudnia 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
121/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna