Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe.
Dotyczy dokumentu:
L/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad L Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
6/53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/52/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/52/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/49/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/49/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
26/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 26/18 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy
Dotyczy dokumentu:
24/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 24/18 w sprawie powołania inspektora ochrony danychosobowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 23/18 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy
Dotyczy dokumentu:
21/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 21/18 w sprawie przyznawania nagrody uznaniowej dlaSkarbnika Powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych PowiatuPabianickiego
Dotyczy dokumentu:
20/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 20/18 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznegowynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostekorganizacyjnych Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Waligórski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
99/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
98/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowa sieci elektreoenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kv, obr Prusinowice, dz. nr ewid. 208, 209/2, 209/3, 209/5, 209/6, 211/2, 337/15, 337/19, 337/20, 337/21, obr. Zalew, dz. nr ewid. 133/1, 133/2, 133/3, 143, 144, 145/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/1, 147/3, 147/4, 147/6, 147/7, 147/8, 148/2, 149, 150/1, 150/2, 151, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
93/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radna - Jadwiga Wadowska - Gryzel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Łukasz Stencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stanek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tomasz Pierzchała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Rafał Kunka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Gryglewski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Grącki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Wioletta Domańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Ambroziak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Hanke - od dnia 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
96/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, działka nr 257, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
96/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok z dnia 26 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
95/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
4/48/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/50/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/46/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/46/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/48/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Komisji
Dotyczy dokumentu:
2/54/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/50/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/50/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli ośrodków szkolenia kierowców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna