Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
5/55/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TRANSPORT_Zapytanie ofertowe 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
6/56/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/58/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/27/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/26/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
165/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/55/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/55/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
164/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy studni wodomierzowej z odcinkiem sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i studni wodomierzowej w ul. Bocianiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 46/15, 53/3, obręb P-29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy studni wodomierzowej z odcinkiem sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i studni wodomierzowej w ul. Bocianiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 46/15, 53/3, obręb P-29.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Bociania i Tęczowa na dz. 46/15, 53/3, obręb P-29"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej wPabianicach.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów szaf sosnowych dla DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Nr sprawy: ZP/21/2018/Pr.Wew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie z art 10 K.p.a i przedłużenieterminu załatwienia sprawy"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgoszenia zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Zgłoszenie dotyczące budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Władysławów na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12, obręb Jadwinin oraz na dz. nr ewid. 204/2 , obręb Hermanów, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiegonapięcia, w miejscowości Władysławów
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Władysławów na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12, obręb Jadwinin oraz na dz. nr ewid. 204/2 , obręb Hermanów, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiegonapięcia, w miejscowości Władysławów
Dotyczy dokumentu:
247/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2003roku.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2003 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie kolizji linii SN 15kV, obr. K - 14, dz. 89, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr Stanisławów Nowy, 71/10, 71/11, 71/12, 71/12, 71/14, 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr KAzimierz, dz. 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/7, 279, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2003 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2003roku.

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA PEDAGOGICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 139/18 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminuorganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
40/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywaniesłużby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
39/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 14.09.2018 roku w sprawie powołaniakomisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącegoodbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
41/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 41/18 Starosty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu2004 roku.

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
RADA PEDAGOGICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA PEDAGOGICZNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2004 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2004roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2004 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
160/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2005roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2005 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
37/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2005 roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna