Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
38/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
35/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Zarządu" na "UchwałaZarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
35/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie "
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowydróg powiatowych.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 wPabianicach.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna