Rejestr zmian w biuletynie

29.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony w dniu 6 września 2019 na DOSTAWĘ 125 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO, I GATUNKU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Nr sprawy: ZP/12/2019”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Ogińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o przekazaniu petycji"
Dotyczy dokumentu:
Petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego - przekazaniepetycji
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Ametystowej i Piaskowej, na działkach nr ewid. 785/6, 785/2, 774/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Ametystowej i Piaskowej, na działkach nr ewid. 785/6, 785/2, 774/1, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Ametystowa i Piaskowa, dz.. 785/6, 785/2, 774/1, gm.Ksawerów."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zmianie pozwolenia zintegrowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego - przekazaniepetycji"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/4/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/4/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
7/3/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/3/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
7/5/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/5/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
6/7/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/7/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
6/7/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/11/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/11/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
2/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/11/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/11/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/11/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Pabianice w obrębie 0016 Pawlikowice, w Pawlikowicach 137, działka nr 234/26 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załącznik nr 10 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 9 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załącznik nr 9 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 8 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załącznik nr 8 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 7 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"na "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załacznik nr 6 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 5 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 5 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 4 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 4 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 3 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 3 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 2 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 2 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 1 - wynik głosowania" na "Załącznik nr 1 - wynikgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
48/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 48/2019
Dotyczy dokumentu:
39/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja nr 819/2019 z dnia 23.08.2019"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z przyłączami na ul. Widzewskiej, Witosa, Przyjaznej, Zdrojowej, Krętej, Radosnej i Lazurowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 134/3, 140/2, 28/6, 29/5, 84/1, 88/1, 88/5, 89/14, 87/9, 84/19, 100, 21, obręb P-25 oraz na działkach nr ewid. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, obręb P-11.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej s/c, ul. Ogrodowa, obr. K - 14, dz. 534 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 80/100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90/110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100/80 w Pabianicach, przy ul. Leczniczej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej na działkach nr ewid. 399/2, 399/1, 345, 477/9, 385/7, obręb P-5.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100 w Pabianicach, przy ul. Spornej na działkach nr ewid. 554/2, 554/3, obręb P-15.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rurstalowych Dn 100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 110 oraz demontażsieci gazowej stalowej Dn 100.
Dotyczy dokumentu:
7/6/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/7/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/8/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/7/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/8/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/10/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
1/6/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/6/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
44/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 44/2019
Dotyczy dokumentu:
45/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"

23.08.2019

Dotyczy dokumentu:
120/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
119/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIII/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/7/19
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna