Rejestr zmian w biuletynie

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Zarządu" na "UchwałaZarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
35/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie "
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowydróg powiatowych.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 wPabianicach.

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
7/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Regulamin" na "Załącznik - Regulaminpracy komisji"
Dotyczy dokumentu:
7/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Starosty PowiatuPabianickiego" na "Zarządzenie Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
7/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Starosty" na "ZarządzenieStarosty Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
7/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVII/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa 194 budynkó mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowana w 23 etapach w ramach dla "Srebrna Ostoja Północ", budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu w budynkach, na terenie działek nr ewid. .: przy ul. Warzywniczej, obr. K - 17 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 8/18 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
7/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/550-2/559, 2/584-2/587, 2/611-2/615, 2/632 i 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 172/7, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2017 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2017roku.
Dotyczy dokumentu:
244/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 244/2018
Dotyczy dokumentu:
207/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
zaświadczenie lekarskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wczesne wspomaganie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kształcenie specjalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVI/320/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI/320/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/320/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
nauczanie indywidualne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie lekarskie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o kształcenie specjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o nauczanie indywidualne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
32/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu2018 roku
Dotyczy dokumentu:
30/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na stanowisko referent
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
konkurs na stanowisko referent
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Maria Małgorzata Maciaś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Milena Skrobek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna