Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - ZWiKsp. z o.o. u;. Polna Bis"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 108/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2017 roku "
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie.
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej wPabianicach i Konstantynowie.

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
XLI/295/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - kierownicze stanowiskaurzędnicze"
Dotyczy dokumentu:
38/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 - oświadczenie pracownika oprzejściu na emeryturę. "
Dotyczy dokumentu:
38/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - maksymalny poziom dodatkufunkcyjnego"
Dotyczy dokumentu:
38/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - stawki dodatku funkcyjnego"
Dotyczy dokumentu:
38/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 38/17 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie określeniaRegulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego wPabianicach
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
198/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 198/17 w sprawie powołania komisji konkursowej doopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, obr. Prusinowice, dz. 293, 338/4, 338/42
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, obr. Prusinowice, dz. 293, 338/4, 338/42
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej NN, ul. 1 - go Maja, obr. K - 15, dz. 75/2, 52/11, 52/10, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 52/4, 52/5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej NN, ul. 1 - go Maja, obr. K - 15, dz. 75/2, 52/11, 52/10, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 52/4, 52/5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dobroń, przy ul. Sportowej, na dz. nr ewid.: 34, 905/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dobroń, przy ul. Sportowej, na dz. nr ewid.: 34, 905/2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm.Dobroń, ul. Sportowa"

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko urzednicze podinspektora w Wydziale Dróg iMostów.

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
197/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Pabianice, w obrębie 15 Okołowice, działki nr:111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 562/13, 562/14, 562/17, 562/20, 562/21, 562/22, 562/24, 109/3, 134/8, 550/10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 07 grudnia2017 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Charbice Górne gminy Lutomiersk.
Treść zmiany:
Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynkówobrębu ewidencyjnego Charbice Górne gminy Lutomiersk.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowych nN, ze złączami kablowymi, w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowych nN, ze złączami kablowymi, w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - PGE -Pabianice, ul. Piotra Skargi"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Katarzyna Tobieńska
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Komunikacji i Transportupracownik I stopnia - Katarzyna Tobieńska.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Płuciennik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna