Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
285/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 285/2018
Dotyczy dokumentu:
231/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
141/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 143/18 dotyczy zawarcia umowy o dofinansowanie orazudzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego wzakresie realizacji projektu pn.„Siła biznesu – dotacje na startfirmy”.
Dotyczy dokumentu:
142/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 142/18 dotyczy dofinansowania oraz udzieleniapełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresierealizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracyw powiecie pabianickim.
Dotyczy dokumentu:
141/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 141/18 zawarcia umowy o dofinansowanie oraz udzieleniapełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresierealizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29.roku życiapozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”
Dotyczy dokumentu:
140/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 140/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie udzieleniapełnomocnictwa.
Dotyczy dokumentu:
277/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 277/2018
Dotyczy dokumentu:
225/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
217/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej ikanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,ksawerów, ul. Boczna, Poziomkowa, Kosmowskiej, na działkach nr ewid.:388, 393/8, 393/9 i 394/10, gm. Ksawerów 213/1, 216/1 oraz w Pawlikowicach, dz. 115/16"

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
34/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 34/18 Starosty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2006 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
288/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 288/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2006 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2006roku.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 6 Charbice Dolne, działki nr 53 i 49
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
LIII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LIII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z LIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z LII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok"

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 9 - wynik głosowania"na "Załącznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w referacie archiwum zakładowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Jadwinin, na działkach nr ewid.: 213/1, 216/1 - obręb Jadwinin i na działce nr 115/16 – obręb Pawlikowice, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "buGP2.pdf" na "Zawiadomienie"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna