Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
279/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 279/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie zmiany w składzie komisjibezpieczeństwa i porządku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 31/18 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie rozpoczęciaprocedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenianaboru na stanowisko pracy w Biurze Zarządu.
Dotyczy dokumentu:
129/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 129/18 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzieleniaupoważnienia.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 29/18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2014dotyczącego udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego CentrumPomocy Rodzinie w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2016 roku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2016 roku
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
127/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
127/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
126/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc czerwiec 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej, obr. Babice, dz. nr ewid. 144/6, 144/7 gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa stacji paliw płynnych, ul. Lutomierska, obr. K - 3, dz. 42/4, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 194 budynkó mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowana w 23 etapach w ramach dla "Srebrna Ostoja Północ", budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu w budynkach, na terenie działek nr ewid. .: przy ul. Warzywniczej, obr. K - 17 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.07.2018

Dotyczy dokumentu:
259/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 259/2018
Dotyczy dokumentu:
266/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 266/2018
Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
235/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 3 października 2017 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających w Powiecie Pabianickim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna