Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm.Pabianice - Janowice"

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dlaStarostwa Powiatowego w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
195/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 148/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 147/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 182/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 108/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2017 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2017 roku.
Dotyczy dokumentu:
195/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 195/17 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie planu dofinansowaniadoskonalenia zawodowego nauczycieli
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 37/17 w sprawie ustalenia dla pracowników StarostwaPowiatowego w Pabianicach dnia wolnego od pracy w roku 2018.
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami"

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
192/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
190/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Drogowy Osiedla Srebrna Ostoja Północ, ul. Warzywnicza, obr. K - 17 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku,
Treść zmiany:
Nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert narealizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktównieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm.Pabianice - Piątkowisko ul. Cynkowa"
Dotyczy dokumentu:
194/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 194/17 z dnia 20.11.2017 r. dotyczy realizacji wydatków owartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartości 30 000 euro.
Dotyczy dokumentu:
193/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 193/17 z dnia 20.11.2017 r. dotyczy ogłoszenia naborukandydatów do komisji konkursowej w zakresie prowadzenia punktównieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna