Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r. - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu Na RzeczOsób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
I/38/2018 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/38/2018 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referent rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia majątkowego 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oświadczenia majątkowego 2017 rok

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Ldzań, gm. Dobroń, na działkach nr ewid. 909/1, 774/3, 774/4, 645, 771/1, 771/2, 771/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs Referent
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018roku.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/304/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLIII/304/17 RPP
Dotyczy dokumentu:
XLIV/310/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
254/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 254/2018
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowych
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonaniedokumentacji projektowych.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. J. Słowackiego 32, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-14 jako działka nr 75/3, nr 75/4, nr 75/5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
45/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Syryczyńska Monika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Konkurs Referent
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej n.n, budowa linii kablowej z przyłączami,i oraz rozbiórka przyłącza napowietrznego nn Pabianice, ul. Graniczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/303/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna