Rejestr zmian w biuletynie

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Katarzyna Kardas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Katarzyna Kardas
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Magdalena Drożdż
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Magdalena Drożdż
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja pokontrolna"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c PE ø 110 w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki na działce nr ewid. 372/11, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE ø 110 w Ksawerowie, przy ul.Kościuszki na działce nr ewid. 372/11, gm. Ksawerów.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Kolbego na działkach nr ewid. 346, 244/2, obręb P-7.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Kolbegona działkach nr ewid. 346, 244/2, obręb P-7.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wKsawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid.1528/2, 2158.

09.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób upośledzonych umysłowo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na odcinku Jadwinin - Pawlikowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna