Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
263/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 263/2018
Dotyczy dokumentu:
264/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 264/2018
Dotyczy dokumentu:
257/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 257/2018
Dotyczy dokumentu:
258/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 258/2018
Dotyczy dokumentu:
253/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 253/2018
Dotyczy dokumentu:
244/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
238/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 238/2018
Dotyczy dokumentu:
L/350/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół "
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół posiedzenia Komisji

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
82/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
265/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 265/2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej ø 110 oraz budowy przyłącza wodociągowego ø 40, w miejscowości Tążewy, na dz. Nr ewid.: 23, 25, 24/3 i 76, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej ø 110 oraz budowy przyłącza wodociągowego ø 40, w miejscowości Tążewy, na dz. Nr ewid.: 23, 25, 24/3 i 76, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Tążewy, dz. 23, 25, 24/3 i 76."
Dotyczy dokumentu:
83/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zniesienia zakazu zatrzymywania się i parkowania samochodów na ulicy Piłsudskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej oraz budowy przyłącza wodociągowego, w miejscowości Ślądkowice, na dz. Nr ewid.: 1360 i 717/5, gm. Dłutów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ślądkowice, dz. 1360, 717/5."
Dotyczy dokumentu:
I/55/2018 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
250/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 250/2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerowie ul. Mały Skręt."
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego - Krzysztof Zajda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach - Mariusz Wielebski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - Paweł Szałecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Henryk Kucharski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Bożenna Krajewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Hubert Kowalski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - Marzena Kobojek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach - Arkadiusz Janicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jarosław Grabowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - Maria Chmielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Małgorzata Biegajło
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 - Bożena Bulzacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "doc" na "Ogłoszenie na stanowiskogłównego księgowego"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc marzec 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna