Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Joanna Streit-Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Joanna Streit-Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny PODNiDM w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Hanke - dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, zarządzanie oświatą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Kijo - specjalista z zakresu nowych technologii, edukacji komputerowej, bezpiecznego internetu, wykładowca akademicki, metodyk, dyrektor placówki "Alfa i Omega"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jastrzębska - Gzella - specjalista ds. dramy w edukacji, wychowaniu, profilaktyce i terapii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Dorota Lauer - Tomecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Dorota Lauer - Tomecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Joanna Streit-Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Ewa Derecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Ewa Derecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 273/2018
Dotyczy dokumentu:
275/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 275/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LII/379/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LII/378/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Poprzecznej, obr. K - 21, dz. 334/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2007
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2006 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

11.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LII/377/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
123/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
119/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
118/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
117/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
116/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nn, obr. K - 10, dz. 173/14, 173/10, 173/9, 173/11, 139/, 131/2, 128/8, 128/7, 127/4, 126/5, 125/11, 124/4, 111/4, 110/4, 156/1, 109/8, gm. Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

10.07.2018

Dotyczy dokumentu:
278/2018
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
278/2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
278/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 278/2018
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Chechle Pierwszym, na dz. Nr ewid.: 10/1, 276/3, 276/20, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
125/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 125/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
124/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 124/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego

09.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
94/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 94/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzieleniapełnomocnictwa.
Dotyczy dokumentu:
270/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 270/2018
Dotyczy dokumentu:
6/53/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/53/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/50/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/50/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/50/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Joanna Szkudlarek
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami- Joanna Szkudlarek.
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad LI Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
112/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Schemat organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik - Schemat organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/18 z dnia 18 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Schemat organizacyjny"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna