Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Aneta Walaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referent - Jolanta Szkopińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 -wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 -wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 -wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 -wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 -wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 -wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXIII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 -wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel przedmiotów fotograficznych - Diana Kulińska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel przedmiotów fotograficznych - Diana Kulińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich Adrianna Prosnak-Gapys
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych - Magdalena Jakubek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych - Marianna Kubik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel wychowania fizycznego - Arkadiusz Daroch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel religii - Tomasz Karpecki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel religii - ksiądz Daniel Rylski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel religii - ksiądz Michał Dolaciński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych organizacja reklamy - Katarzyna Caban-Piaskowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel języka niemieckiego - Agnieszka Michaś-Michalska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent d/s płac - Bożena Węglińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robotnik d/p lekkich - Katarzyna Kubik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rzemieślnik gospodarczy - Tomasz Grzelak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXII/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad XXII Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
XXI/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad XXI Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe PCPR za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe PCPR za 2019 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie finansowe PCPR za 2019rok" na "Sprawozdania finansowe PCPR za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe PCPR za 2019 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie " na "Sprawozdaniefinansowe PCPR za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe PCPR za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe PCPR za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie finansowe 2019rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans łączny Powiatu Pabianickiego za 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. - Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.- korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
58/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII/168/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr 44/20 ZPP

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
64/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, działka nr 257, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna