Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
XLVI/319/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 1 - WPF" na "ZałącznikNr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/323/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
15/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XLVI/326/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI/325/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/324/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVI/318/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Zarządu" na "UchwałaZarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
231/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 231/2017
Dotyczy dokumentu:
233/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 233/2017

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
234/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 234/2017
Dotyczy dokumentu:
241/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokół Nr 241/2017
Dotyczy dokumentu:
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamawiający unieważnia procedurę postępowania do zapytania ofertowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach”
Treść zmiany:
Unieważnienie procedury postępowania do zapytania ofertowego podnazwą "Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu wStarostwie Powiatowym w Pabianicach".
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Stanisława Dziębowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Małecka
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika w Wydziale Dróg i Mostów InspektorAnna Małecka.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewa Senderowicz - Karaś
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Ciosek
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Architektury i BudownictwaPodinspektor-Katarzyna Ciosek.
Dotyczy dokumentu:
2/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/46/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/46/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/44/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/44/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/48/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
235/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 235/2017
Dotyczy dokumentu:
5/44/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/44/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
5/45/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
193/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
5/44/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
5/43/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/43/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
5/42/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/42/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE"
Dotyczy dokumentu:
4/44/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Pabianickiego na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/43/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/43/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/42/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/43/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/42/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/42/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/41/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia drogi wewnętrznej, w miejscowości Rydzyny, na dz. nr ewid.: 61/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia drogi wewnętrznej, w miejscowości Rydzyny, na dz. nr ewid.: 61/2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm.Pabianice - Rydzyny"
Dotyczy dokumentu:
3/41/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/41/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie a art 10 K.p.a. oraz przedłużenie terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
12/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/21/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/20/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/20/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z XLV sesji"
Dotyczy dokumentu:
XLIV/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIV/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z XLIV sesji"
Dotyczy dokumentu:
13/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/510 - 2/515, 2/560 - 2/569, 2/588 - 2/591, 2/616 - 2/620, 2/621, 2/633
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/510 - 2/515, 2/560 - 2/569, 2/588 - 2/591, 2/616 - 2/620, 2/621, 2/633
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/633, 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
229/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 229/2017
Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 228/2017
Dotyczy dokumentu:
236/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 236/2017
Dotyczy dokumentu:
202/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych w poszczególnych latach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku"
Dotyczy dokumentu:
Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych w poszczególnych latach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/15 z dnia 9 listopada 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/15 z dnia 9 listopada 2015 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 10/18 dotyczy wartości szacunkowej nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz na usługispołeczne.
Dotyczy dokumentu:
237/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 237/2017

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna