Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dobroń, przy ul. Sportowej, na dz. nr ewid.: 34, 905/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 12 października 2017 roku "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
XLII/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 214/2017
Dotyczy dokumentu:
183/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
215/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 215/2017
Dotyczy dokumentu:
224/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 224/2017
Dotyczy dokumentu:
223/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 223/2017

07.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo do WGiK dot. działki nr 108/1 o pow. 0,0142 ha, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
175/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 175/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenienieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego poprzezustanowienie służebności przesyłu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nN, na sieć napowietrzną, w Pabianicach przy ul. Orlej, na dz. nr ewid. 226, 169/40, 169/29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nN, na sieć napowietrzną, w Pabianicach przy ul. Orlej, na dz. nr ewid. 226, 169/40, 169/29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRZECIW do zgłoszenia przebudowy linii kablowej,na linię napowietrzną P-ce, ul. Orla"

06.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta oceny formalnej"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadańpublicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocyprawnej.
Dotyczy dokumentu:
I/137/2017 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
182/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta oceny formalnej"
Dotyczy dokumentu:
182/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 182/17 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w2018 roku
Dotyczy dokumentu:
172/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu powiatu pabianickiego (stan na dzień 25.10.2017 r.)
Treść zmiany:
Informacja o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestruzabytków nieruchomych z terenu powiatu pabianickiego.
Dotyczy dokumentu:
172/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Bogusław Wołoszyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Arkadiusz Strzemiński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kierowca - Roman Stachera
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Grzegorz Patykowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Małgorzata Podkowa-Stasińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista ds remontów - Zdzisław Pietraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna