Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza listę kandydatów na wolne stanowisko – kierownika działu eksploatacji i remontów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nn, ul. Sadowa, obr. K - 10, 159/20, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w referacie archiwum zakładowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej, w Górce Pabianickiej, na dz. Nr ewid.: 114/2, 100, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, GórkaPabianicka, dz. 114/2, 100"
Dotyczy dokumentu:
Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych, przy ul. Przemysłowa, Łąkowa, Spółdzielcza, obr. K – 17, dz. nr ewid. 1, 2/20, 2/310, 2/268, 2/312, 2/467 K – 18, dz. nr ewid. 86/4, 86/1, 85/1, 84/1, 83/1, 82/1, 109/1, 33, 32/2, 22/4, 21, 20/2 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referent - Ewa Ostrowska - Michałowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent - Ewa Ostrowska - Michałowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Ewa Ostrowska - Michałowicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2006 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2006roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2006 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie"
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2006 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2006roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2006 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2006 roku.

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę nowego samochodu osobowego dziewięcioosobowego (kierowca +8) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 33/18 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie rozpoczęciaprocedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenianaboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2006 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2006 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
147/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 147/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
146/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 146/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę nowego samochodu osobowego dziewięcioosobowego (kierowca +8) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2006 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
145/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
144/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LIV/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania na dostawę samochodu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko,przy ul. Cynkowa, na dz. nr ewid.: 353/16, 525, gm. Pabianice
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Parkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko,przy ul. Parkowej, na dz. nr ewid.: 609/12, 609/13, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nr ewid.: 30/2, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nrewid.: 30/2, gm. Pabianice.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna