Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie" na "Zarządzenie_11_2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o ostateczności decyzji Starosty Pabianickiego dot. wspólnoty gruntowej wsi Lutomiersk działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Przesłanie wniosku o wpisanie na listę udziałowców dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
112/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 KV dla potrzeb zasilenia odbiorców w Dobroniu, przy ul. Ogrodowej 14A oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla odbiorców zasilanych ze stacji 3-0780 RZS, na działkach nr ewid. 621/4, 621/5, 621/9, 621/11, 629/3, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 631, 639/3, 639/11, 639/12, 639/17, 639/21, 639/22, 721, 732, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 KVdla potrzeb zasilenia odbiorców w Dobroniu, przy ul. Ogrodowej 14A
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 576/9, 576/12, obręb P-1.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Pabianicach, nadziałkach nr ewid. 576/9, 576/12, obręb P-1.

31.07.2019

Dotyczy dokumentu:
38/2019
Treść zmiany:
Wprowadzanie Protokołu Nr 38/2019
Dotyczy dokumentu:
26/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
47/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 47/2019
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przesłanie odwołania od decyzji Starosty Pabianickiego dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BR.0003.43.2019 odp.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 18 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wileńskiej w Pabianicach, na działce nr ewid. 27/16, obręb P-6.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Orla w Pabianicach, na działkach nr ewid. 169/42, 169/35, obręb P-12.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Orla wPabianicach, na działkach nr ewid. 169/42, 169/35, obręb P-12.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wileńskiej w Pabianicach, na działce nr ewid. 27/16, obręb P-6.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Wileńskiej
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. 20 Stycznia w Pabianicach, na działce nr ewid. 83/19, obręb P-14.
Treść zmiany:
Zgłoszenia budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. 20Stycznia w Pabianicach, na działce nr ewid. 83/19, obręb P-14.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach przy ul. Starej 2, 4 w obrębie 0026 P-26 działki nr 187 i nr 188 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działka nr 2166/16 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Pawlikowic II w sprawie poprawy stanu drogi, usunięcia drzew oraz dokończenia położenia chodnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Pawlikowic II w sprawie poprawy stanu drogi, usunięcia drzew oraz dokończenia położenia chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo przekazujące"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 23 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja stowarzyszeń zwykłych

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna