Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
V/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad V Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
3/4/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/4/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/4/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/4/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórki odcinków linii nN i SN w miejscowości Poleszyn , gm. Dobroń
Treść zmiany:
zgłoszenia przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej orazrozbiórki odcinków linii nN i SN w miejscowości Poleszyn
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Henryka Gajdy z dnia 19 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Henryka Gajdy z dnia 19 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/632 i 2/636 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 1, 2/20, 2/268, 2/310, 2/312, 2/635, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 1, 2/20, 2/268, 2/310, 2/312, 2/635, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
5/4/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/4/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/5/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/5/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o licytacji pojazdu samochodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o licytacji pojazdu samochodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego na usługę wodną dla Zakładu Produkcyjnego "ArtMet" Grzegorz Jaguszewski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 26 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
V/39/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
39/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wyniki" na "Załącznik - Wyniki"
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Dominika Kociołek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup przełączników sieciowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup przełączników sieciowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
37/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wysieradz na działkach nr ewid. 43/1, 54, 43/5, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
36/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działania Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działania Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działania Komisji Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działania Komisji Statutowo - Regulaminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
39/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Arkadiusza Jaksy z dnia 25 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-15 przy ul. Kolejowej, działki nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2019

Dotyczy dokumentu:
11/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne – uchwała w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr 24/19
Dotyczy dokumentu:
15/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/6/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Henryka Gajdy z dnia 19 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe o zamówienie poniżej 30 000 euro na Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego - zakup przełączników sieciowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna