Rejestr zmian w biuletynie

27.10.2017

Dotyczy dokumentu:
171/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie 6341 63 - odwodnienie drogi wewnetrznej - ul. Gojawiczyńskiej w Chechle Pierwszym gm. Dobroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie 6351 59 2017 - odwodnienie drogi gminnej nr 108053E w Orpelowie gm. Dobroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie 6341 58 2017 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 75/9 w m. Stanisławów Nowy gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2017 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2017roku.
Dotyczy dokumentu:
166/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 166/17 w sprawie upoważnienia osób do podpisywaniazapotrzebowania, oświadczeń, umów.

25.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najlepszej ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najlepszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najlepszej ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o ilości złożonych ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy elektroenergetycznych sieci kablowych o napięciu znamieniowym 0,4 kV, miejscowości Bychlew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar I LO"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar I LO
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe
Dotyczy dokumentu:
173/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/634, 2/89, 2/314
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/634, 2/89, 2/314
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/634, 2/76
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/634, 2/76
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/634, 2/76
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dla zadania "Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Moniuszki 132
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dłutów, w obrębie 1 Budy Dłutowskie, dz. nr 266
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 6 Janowice, dz. nr 195 i w obrębie 26 Wysieradz , działka nr 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsulatcje projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Maria Majeran
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków "
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Maria Majeran
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Maria Majeran
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy napowietrznej linii oświetlenia ul. Armii Krajowej w Dłutowie, na działkach nr ewid. 98, 219/6, 220/2, 256/1, 254/1, 252/1, 250/1, 248/1, 246/1, 244/5, 244/3, 242/1, 240/1, 238/1, 236/1, 234/1, 234/2, 230/2, 229/2 (obręb Dłutów Poduchowny)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/41/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/43/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/41/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/40/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/44/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 671/32, 671/15, 671/1 w Dobroniu ul. Rolnicza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem kolizji ze słupem energetycznym, miejscowości Ksawerów, w ul. Hubala, na dz. nr ewid. 748/1, 659, 638, 637/2, 637/3, 625/11, 626
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna