Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Działkowej, obr. K - 17, dz. 91/2, 113 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

17.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego firmie Cemex Polska Sp. z o.o.,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
31/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
19/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Zarządu PowiatuPabianickiego
Dotyczy dokumentu:
31/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
107/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
106/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 16 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie
Dotyczy dokumentu:
Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa gazociągu N/C, ul. Jęczmienna dz. 215, 217/1, 217/2, 226, ul. Browarna dz. 38/9, ul. Kątna dz. 241/1, ul. Piwna dz. 106, ul. Chmielna dz. 130, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa gazociągu N/C, ul. Jęczmienna dz. 215, 217/1, 217/2, 226, ul. Browarna dz. 38/9, ul. Kątna dz. 241/1, ul. Piwna dz. 106, ul. Chmielna dz. 130, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Zarządu PowiatuPabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15, i ul. Kopernika 38 i 40 na terenie dz. nr ewid. 261/2, 261/24, 261/34, 261/35, 261/37, 261/39, 261/40, 261/44, 261/45, obr. K - 10 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15, i ul. Kopernika 38 i 40 na terenie dz. nr ewid. 261/2, 261/24, 261/34, 261/35, 261/37, 261/39, 261/40, 261/44, 261/45, obr. K - 10 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych w poszczególnych latach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych w poszczególnych latach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwania do odbioru rzeczy znalezionych w poszczególnych latach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 26 maja 2017 roku cz. II

16.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące uchylenia przez Wojewodę Łódzkiego decyzji nr 1/2019 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej - ul. Gruntowej w Pabianicach.
Treść zmiany:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie, na działce nr ewid. 194, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie, nadziałce nr ewid. 194, gm. Dłutów.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Logopeda mgr Anna Prokop
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Księgowy - Krystyna Witaszewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Straszy woźny - Wiktor Karnowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Logopeda - mgr Lena Podsiadła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Główny Księgowy - Krystyna Witaszewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz - mgr Aneta Sobczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz - mgr Aneta Sobczak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Logopeda - mgr Emilia Kaczyńska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Logopeda - mgr Emilia Kaczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pedagog - mgr Abigail Kenar
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Pedagog - mgr Abigail Kenar
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Psycholog mgr Kamila Napieralska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pedagog mgr Małgorzata Twardowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Psycholog, Doradca Zawodu - mgr Grzegorz Gwis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Psycholog - mgr Iwona Lepa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Logopeda mgr Anna Prokop
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mgr Monika Piechulska-Wołosz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.07.2019

Dotyczy dokumentu:
27/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stacji kontroli pojazdów na dzień 12 lipca 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Pabianickiego w sprawie decyzji z zakresu ochrony gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Inforacja" na "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stacji kontroli pojazdów na dzień 12 lipca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna