Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gmosińska - wychowanie przedszkolne, awans zawodowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aldona Biegańska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Kraska - matematyka, informatyka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Artur Śniegucki - język polski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Olszewska - specjalista z zakresu: edukacji elementarnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, planowania kariery zawodowej młodzieży w tym również osób z niepełnosprawnością, zachowań samobójczych, komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji, wykładowca WSP w Łodzi, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kulpińska - Górska - przedmioty zawodowe ekonomiczne i doradztwo zawodowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Eliza Matusiak - informatyka, przedmioty zawodowe i zarządzanie oświatą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Hudzieczek-Cieślar - specjalista ds. emisji i higieny głosu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Majchrzak - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej, zarządzania oświatą i kompleksowego wspomagania szkół, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach, wykładowca akademicki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Agata Subczyńska - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Wysocka - specjalista ds. mentoringu oraz wspierania kadry kierowniczej placówek oświatowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marianna Gurazda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Justyna Nowicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Stefaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Kisiel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo - płacowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo - płacowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, ChechłoDrugie,dz. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/3, 10, gm. Dobroń."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Pierwsze, na działkach nr ewid. 337/1, 324/13, 343/9, 343/15, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Pierwsze, na działkach nr ewid. 337/1, 324/13, 343/9, 343/15, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, ChechłoPierwsze, dz. 337/1, 324/13, 343/9, 343/15, gm. Dobroń."

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Jacek Rubinkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Monika Kielanowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Monika Kielanowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja adwokat Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
23/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Tymiankowej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 359/35, 2045/4, 364, 359/57, 359/50, 366/1, 368/1, 368/2, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunkuposesji w ul. Tymiankowej w Ksawerowie.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Diamentowa, Bursztynowa i Mirosławice, obr. K - 1, dz. 13/14, 13/13, 12/14, 10/10, 12/3, 10/9, 11/8, 11/1, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Diamentowa, Bursztynowa i Mirosławice, obr. K - 1, dz. 13/14, 13/13, 12/14, 10/10, 12/3, 10/9, 11/8, 11/1, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nr ewid. 1/9, obręb P-14.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nr ewid. 1/9, obręb P-14.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Warszawska, dz. 1/9, Obręb P-14"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego, na działce nr ewid. 19, obręb P- 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego, na działce nr ewid. 19, obręb P- 13.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Kilińskiego, dz. 15/13, 15/4, 15/10, 15/11, 15/12, 19,Obręb P-13"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej i Polnej Bis, na działkach nr ewid. 85/2, 84/6, 83/3, 82/2, 81/3, 80/3, 79/4, 79/3, 78/4, 77/4, 76/4, 75/4, 74/4, 73/3, 72/2, 71/6, 70/4, 69/3, 68/2, 67/2, 66/2, obręb P-18 oraz na działkach nr ewid. 517/2, 502/2, 474/2, 473/4, 472/2, 471/2, obręb P-17.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej i Polnej Bis, na działkach nr ewid. 85/2, 84/6, 83/3, 82/2, 81/3, 80/3, 79/4, 79/3, 78/4, 77/4, 76/4, 75/4, 74/4, 73/3, 72/2, 71/6, 70/4, 69/3, 68/2, 67/2, 66/2, obręb P-18 oraz na działkach nr ewid. 517/2, 502/2, 474/2, 473/4, 472/2, 471/2, obręb P-17.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Kilińskiego, dz. 15/13, 15/4, 15/10, 15/11, 15/12, 19,Obręb P-13
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej i Polnej Bis, na działkach nr ewid. 85/2, 84/6, 83/3, 82/2, 81/3, 80/3, 79/4, 79/3, 78/4, 77/4, 76/4, 75/4, 74/4, 73/3, 72/2, 71/6, 70/4, 69/3, 68/2, 67/2, 66/2, obręb P-18 oraz na działkach nr ewid. 517/2, 502/2, 474/2, 473/4, 472/2, 471/2, obręb P-17.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej i Polnej Bis, na działkach nr ewid. 85/2, 84/6, 83/3, 82/2, 81/3, 80/3, 79/4, 79/3, 78/4, 77/4, 76/4, 75/4, 74/4, 73/3, 72/2, 71/6, 70/4, 69/3, 68/2, 67/2, 66/2, obręb P-18 oraz na działkach nr ewid. 517/2, 502/2, 474/2, 473/4, 472/2, 471/2, obręb P-17.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Kilińskiego, dz. 15/13, 15/4, 15/10, 15/11, 15/12, 19,Obręb P-13"

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Koalicyjnego Klubu Radnych z dnia 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Koalicyjnego Klubu Radnych z dnia 25 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Koalicyjnego Klubu Radnych z dnia 25 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Koalicyjnego Klubu Radnych z dnia 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Koalicyjnego Klubu Radnych z dnia 25 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Koalicyjnego Klubu Radnych z dnia 25 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa gazociągu śr/c, ul. Poziomkowa, dz. 744, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwadostępnych dla mieszkanców Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Nieodpłatne poradnictwoobywatelskie
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Mediacja"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwadostępnych dla mieszkanców Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Nieodpłatne poradnictwoobywatelskie"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta informacyjna - Nieodpłatna pomoc prawna
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna - Nieodpłatna pomoc prawna"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej i Polnej Bis, na działkach nr ewid. 85/2, 84/6, 83/3, 82/2, 81/3, 80/3, 79/4, 79/3, 78/4, 77/4, 76/4, 75/4, 74/4, 73/3, 72/2, 71/6, 70/4, 69/3, 68/2, 67/2, 66/2, obręb P-18 oraz na działkach nr ewid. 517/2, 502/2, 474/2, 473/4, 472/2, 471/2, obręb P-17.
Treść zmiany:
zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, w ul. Pogodnej iPolnej Bis.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna