Rejestr zmian w biuletynie

12.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XI/72/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI/69/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI/68/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI/67/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
33/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 33/2019
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V/43/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V/43/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego zzałącznikiem"
Dotyczy dokumentu:
24/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
24/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
V/43/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
32/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

11.07.2019

Dotyczy dokumentu:
98/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr 98/19 ZPP
Dotyczy dokumentu:
96/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr 96/19 ZPP
Dotyczy dokumentu:
88/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr 88/19 ZPP
Dotyczy dokumentu:
XII/77/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XII/77/19 ZPP
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII/79/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Pabianickiego w sprawie decyzji z zakresu ochrony gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla NORBLIN CARS Agnieszka Małek z siedzibą w Głownie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie urządzeń wodnych tj przebudowę sieci drenarskiej w obrębie P-20 w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XII/79/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Monika Lesień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Małgorzata Borowiec - Mondzielewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Berbelska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewelina Śpionek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Kamila Kielanowicz - Rękawica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista - Maria Szadkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Jan Dudziak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Paulina Stusio
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent - Magdalena Pilszczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Izabela Rzempowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XII/75/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII/75/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII/74/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ø 40 w ul. Rycerskiej w Pabianicach na odcinku od włączenia do istniejącej sieci w ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” do wysokości posesji ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 40G, na działkach nr ewid. 10/1, obręb P-5 oraz na działkach nr ewid. 25/11, 25/12, 25/18, 22/18, 22/17, 16/16, obręb P-28.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ø 40 w ul. Rycerskiej w Pabianicach na odcinku od włączenia do istniejącej sieci w ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” do wysokości posesji ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 40G, na działkach nr ewid. 10/1, obręb P-5 oraz na działkach nr ewid. 25/11, 25/12, 25/18, 22/18, 22/17, 16/16, obręb P-28.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,pabianice, ul. Rycerska, dz. 10/1, obręb P-5 oraz na dz. nr ewid.25/11, 25/12, 25/18, 22/18, 22/17, 16/16, obręb P-28."
Dotyczy dokumentu:
95/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
94/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
93/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
92/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
91/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mgr Monika Piechulska-Wołosz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mgr Monika Piechulska-Wołosz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - początkowe
Dotyczy dokumentu:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim - strona podmiotowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców miejscowości Wrząca - Lutomiersk w sprawie nowej nawierzchni drogi wraz z budową pobocza (chodnika) dla pieszych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anny Bujacz z dnia 19 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anny Bujacz z dnia 19 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anny Bujacz z dnia 19 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anny Bujacz z dnia 19 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
78/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
76/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
1/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XII/78/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uzasadnienie " na "Załącznik -Uzasadnienie "

08.07.2019

Dotyczy dokumentu:
35/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu 35/2019
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Henryka Gajdy z dnia 4 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 3 lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Magdalena Pilszczek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna