Rejestr zmian w biuletynie

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 06-07-2020 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę obuwia roboczego BHP do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Joanna Kupś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Anna Korycka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy - Dariusz Haase
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Głowaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich - Seweryna Gabara - Rąkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Elżbieta Przepiórkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Jolanta Danielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Jan Chojecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Agnieszka Bilecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Nina Atłas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Klaudia Kędzia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
91/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, 2/635
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, 2/635
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadania pn. "Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II nr 44"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 24 maja 2018 roku

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Monika Piechulska-Wołosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach - Mariusz Wielebski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - Paweł Szałecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego - Krzysztof Zajda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
87/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
116/2020
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 116/2020
Dotyczy dokumentu:
89/2020
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 89/2020
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - Marzena Kobojek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Małgorzata Biegajło
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Henryk Kucharski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach - Arkadiusz Janicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Hubert Kowalski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - Maria Chmielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jarosław Grabowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 - Bożena Bulzacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piekielniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Powiatu - Jacek Barasiński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Jacek Wróblewski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Robert Kraska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Henryk Brzyszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Pabianicki - Gabriela Wenne - Błażyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
7/11/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radna - Anna Bujacz - od 14 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
5/21/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/21/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnegopowiatu pabianickiego za rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
6/14/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/13/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
7/11/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIV/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIV/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad XXIV sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Maria Wróbel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marcin Wolski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Waligórski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Jadwiga Wadowska-Gryzel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Łukasz Stencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tomasz Pierzchała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Anna Pierzchała-Gładysz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Owczarek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Ewa Lewandowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Izabela Duniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Lesman
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Henryk Gajda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Wioletta Domańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Henryk Brzyszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej , obr. Stanisławów Stary, dz. 122/2, 122/6, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej , obr. Stanisławów Stary, dz. 122/2, 122/6, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
XXV/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
90/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/20/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/19/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/21/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/20/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/19/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/21/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/20/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/19/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/24/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/23/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/21/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/10/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PAB4403A” wraz z wewnętrzna linią zasilającą, w miejscowości Kolonia Ldzań, na działce nr ewid. 4, gmina Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PAB4403A” wraz z wewnętrzna linią zasilającą, w miejscowości Kolonia Ldzań, na działce nr ewid. 4, gmina Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja 436/2020 z dnia 23.06.2020"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna