Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
102/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 102/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
LI/365/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LI/364/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 12 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV, w Pabianicach, na ul. Wspólnej i Śliwkowej, na dz. Nr ewid.: 38, 34/9, 34/3, 140,106, 123, 142, 125, 188/3, 178/2, 144, obręb P-2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Wspólna i Śliwkowa, dz. Nr ewid.: 38, 34/9, 34/3,140,106, 123, 142, 125, 188/3, 178/2, 144, obręb P-2."

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Paczkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Justyna Płuciennik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Kaczmarek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Katarzyna Rakowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Katarzyna Rakowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Katarzyna Rakowska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Maria Majeran
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Maria Majeran
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Paulina Mąkowska
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Finansowego - Pracownik Istopnia Paulina Mąkowska.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Mariola Wartalska - Pycio
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Mariola Wartalska - Pycio
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc maj 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc kwiecień 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
LI/367/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
101/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LI/369/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LI/368/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
271/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 271/2018
Dotyczy dokumentu:
9/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 87 B i A, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-3 jako działka nr 102 i nr 103, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 28/18 w sprawie wprowadzenia RODO oraz zmian do PolitykiBezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji zarządzaniaSystemami Informatycznymi Starostwie Powiatowym w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
27/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 27/18 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
LI/369/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Renata Górna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Renata Górna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Małgorzata Mamińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Małgorzata Mamińska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Małgorzata Mamińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewa Szczepanik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewa Szczepanik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewa Szczepanik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewa Szczepanik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Dawid Stępień
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Kostrzewa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Kostrzewa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Gabriela Zimoń - Łechtańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Gabriela Zimoń - Łechtańska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Magdalena Włodarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Magdalena Włodarczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 2 maja 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 24 maja 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Jakubowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe.
Dotyczy dokumentu:
L/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad L Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
6/53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/52/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/52/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/49/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/49/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
26/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 26/18 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy
Dotyczy dokumentu:
24/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 24/18 w sprawie powołania inspektora ochrony danychosobowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 23/18 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy
Dotyczy dokumentu:
21/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 21/18 w sprawie przyznawania nagrody uznaniowej dlaSkarbnika Powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych PowiatuPabianickiego
Dotyczy dokumentu:
20/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 20/18 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznegowynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostekorganizacyjnych Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Waligórski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna