Rejestr zmian w biuletynie

08.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"

07.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. całkowitej 0,3466 ha,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynnowie Łódzkim, działka nr 25 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Jadwinin, na działkach nr ewid.: 213/1, 216/1 - obręb Jadwinin i na działce nr 115/16 – obręb Pawlikowice, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowościJadwinin, na działkach nr ewid.: 213/1, 216/1, 115/16 – obrębPawlikowice, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej, w Górce Pabianickiej, na dz. Nr ewid.: 114/2, 100, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej, w Górce Pabianickiej, nadz. Nr ewid.: 114/2, 100, gm. Pabianice.

03.08.2018

Dotyczy dokumentu:
274/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 274/2018
Dotyczy dokumentu:
267/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 267/2018
Dotyczy dokumentu:
234/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
276/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 276/2018
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Joanna Szkudlarek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Małecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Małecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Małecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Małecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Poprzecznej, obr. K - 21, dz. 334/2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Janowice, na dz. Nr ewid.: 377, gm. Pabianice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprzeciw do zgłoszenia rozbudowy i nadbudowybudynku mieszkalnego, jednorodzinnego, na działce nr ewid. 377 wmiejscowości Janowice, gm. Pabianic"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna