Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Charbice Dolne i Dziektarzew gminy Lutomiersk.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Charbice Dolne i Dziektarzew gminy Lutomiersk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca statut PODNiDM w Pabianicach z dnia 29 sierpnia 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Malinowska - dyrektor Gimnazjum w Dłutowie, nauczyciel matematyki, zarządzanie oświatą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dominika Krawczyk - pedagog szkolny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca statut PODNiDM w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca statut PODNiDM w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca statut PODNiDM w Pabianicach z dnia 29 sierpnia 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca statut PODNiDM w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych, wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad XLIII Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
1/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - Plan Kontroli JednostekOrganizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
1/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik - Plan Kontroli JednostekOrganizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
6/46/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/44/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 1/18 z dnia 8.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planukontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
5/43/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/43/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/42/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/47/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/46/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/20/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/19/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/19/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/627, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/351 - 2/356, 2/377 - 2/380, 2/416 - 2/424, 2/455 - 2/460, 2/627 i 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia korzystania z części działek: nr 195 i nr 8; gmina Pabianice, obręb 6 Janowice i obręb 26 Wysieradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia korzystania z części dz. nr 266 Budy Dłutowskie w obrębie 1 Budy Dłutowskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ilona Grzelak - Podsiadła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii oświetlenia ulicy, na działkach nr ewid. 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100/2 w Porszewicach , gm. Pabianice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii oświetlenia ulicy, na działkach nr ewid. 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100/2 w Porszewicach , gm. Pabianice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu"
Dotyczy dokumentu:
227/2017
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 227/2017

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna