Rejestr zmian w biuletynie

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
budowa wytwórni betonu towarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną polegającą na budowie kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego, składu kruszywa w postaci ścian oporowych, węzła betoniarskiego, wagi samochodowej, dwóch zbiorników buforowych wody, zbiornika wody opadowej, układu dróg wewnętrznych i placy manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej wraz z oświetleniem, na terenie działki nr ewid. 90/68, obręb K-19, przy ulicy Innowacyjnej w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie kolizji linii SN 15kV, obr. K - 14, dz. 89, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie kolizji linii SN 15kV, obr. K - 14, dz. 89, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr Stanisławów Nowy, 71/10, 71/11, 71/12, 71/12, 71/14, 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr Stanisławów Nowy, 71/10, 71/11, 71/12, 71/12, 71/14, 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr KAzimierz, dz. 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/7, 279, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr KAzimierz, dz. 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/7, 279, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, obr. K-18, dz nr 31
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
179/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
178/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
293/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 293/2018
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"na "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Waligórski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Waligórski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Jadwiga Wadowska - Gryzel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radna - Jadwiga Wadowska - Gryzel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Łukasz Stencel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Łukasz Stencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tomasz Pierzchała
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tomasz Pierzchała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Rafał Kunka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Rafał Kunka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Jakubowski - do dnia 7 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Jakubowski - do dnia 7 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Gryglewski - do dnia 3 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Gryglewski - do dnia 3 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Grącki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Grącki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Wioletta Domańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radna - Wioletta Domańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Błoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Ambroziak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Ambroziak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Hanke - od dnia 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Hanke - od dnia 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
180/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 180/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja_otworzenie_kopert_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszejoferty.odt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o udzieleniu zamówieniapublicznego.odt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
289/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 289/2018
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu uchwały sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
243/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące budowy drogi gminnej (przedłużenie ul. Giełdowej) w Ksawerowie (na odcinku od przepustu do drogi serwisowej DK14) wraz z jej oświetleniem, na działkach nr ewid. 2164/1, 2163/1, 2161/46, gm. Ksawerów, oraz rozbudowy ul. Rypołtowickiej w Pabianicach, w zakres której wchodzi: przebudowa skrzyżowania, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, budowa zjazdu oraz budowa odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową DK14, na działkach nr ewid. 223/2, 218, 219/1, 220/3, 282, 283/1, 283/2, 284/1 i 284/2.
Treść zmiany:
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycjidrogowej w Ksawerowie, przy ul. Giełdowej.
Dotyczy dokumentu:
295/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 295/2018
Dotyczy dokumentu:
295/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 295/2018
Dotyczy dokumentu:
295/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 295/2018
Dotyczy dokumentu:
294/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 294/2018
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do siedziby urzędu w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do siedziby urzędu w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna