Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
XII/78/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
42/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu 42/2019

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla NORBLIN CARS Agnieszka Małek z siedzibą w Głownie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Budowa stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjnąoraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefoni komórkowej P4 wraz z wewnętrzną linią zasilającą w Górce Pabianickiej, na działkach nr ewid. 143/3, 143/6, gm. Pabianice
Treść zmiany:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Górka Pabianicka.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefoni komórkowej P4 wraz z wewnętrzną linią zasilającą w Górce Pabianickiej, na działkach nr ewid. 143/3, 143/6, gm. Pabianice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 6 ,część dz. nr 1517/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, działki nr: 2161/60, 2161/61, 2161/62, 2166/27, 2166/28, 2166/29, 2166/31, 2166/32, 2166/33 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
101/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII/76/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie urządzeń wodnych tj przebudowę sieci drenarskiej w obrębie P-20 w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/9/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/9/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
4/8/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/8/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
4/7/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/7/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
5/9/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/9/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
5/8/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/8/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
5/7/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/7/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
2/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/10/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
2/9/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/9/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
2/8/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/8/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Buowa gazociągu N/C, ul. Miodowa dz. 153 i ul. Nasienna dz. 107, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa gazociągu N/C, ul. Jęczmienna dz. 215, 217/1, 217/2, 226, ul. Browarna dz. 38/9, ul. Kątna dz. 241/1, ul. Piwna dz. 106, ul. Chmielna dz. 130, obr. K - 11 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
90/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w referacie archiwum zakładowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna