Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 287/2018
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pabianicach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pabianickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, Igatunku do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Siwz na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego,I gatunku do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2005 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2005 roku.
Dotyczy dokumentu:
291/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 291/2018
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Referacie Powiatowy OśrodekDokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale InfrastrukturySpołecznej i Spraw Obywatelskich.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania na wybór Wykonawcy robót pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E-ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2006 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2004 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2004 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączem w Dłutowie, przy ul. Wspólnej, na dz. nr ewid.: 211/2, 211/5, 211/4, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem w Dłutowie, przyul. Wspólnej, na dz. nr ewid.: 211/2, 211/5, 211/4, gm. Dłutów.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w Ksawerowie na ul. Giełdowej na dz. Nr ewid.: 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28, 2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów ul. Giełdowa, dz. 2161/17, 2161/18, 2161/27, 2161/28,2161/46, 2163/1, 2163/2, 2161/51, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
286/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 286/2018

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2018roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "139_18.pdf" na "Uchwała ZarząduPowiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
139/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "139_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kierowca - Paweł Jaksa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2004 roku
Treść zmiany:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2004 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi powiatowej 3302E w zakresie budowy chodnika, ul. Niesięcin, obr. 15 Krzywiec, dz. 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10 , gm. Aleksandrów Łódzki, powiat Zgierski, obr. K - 21, dz. 1992/, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23, 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6, gm. Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2003 roku
Treść zmiany:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 4 października 2016 roku
Dotyczy dokumentu:
172/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
170/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2007 roku
Treść zmiany:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2007 roku.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
174/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały Nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o upływie terminów związanych zuprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania wwyborach"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa dogłosowania w wyborach"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LVI/394/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
168/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
167/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
166/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawów szaf sosnowych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2018 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik"TRANSPORT_Zał_nr_1-Opis-przedmiotu-zamowienia_aktualizacja.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik TRANSPORT_Zał_nr_1 - Opis przedmiotu zamowienia2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Marta Gruszka
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Inwestycji i Funduszymłodszy referent Marta Gruszka.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Cezary Olejnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
inspektor - Patrycja Matyszczuk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista - Barbara Markiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Michał Lewandowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Katarzyna Rakowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Marta Felcenloben
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierowca - Paweł Jaksa
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika wydziału dróg i mostów kierowcaPaweł Jaksa.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Ireneusz Gąsiński
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika wydziału dróg i mostów Sprzątacz -Ireneusz Gąsiński
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Paulina Stusio
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa pracownik I stopnia Paulina Stusio
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magda Wdowiak-Głąb
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Joanna Tynentka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Joanna Tynentka
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Biura Zarządu Powiatu III JoannaTynentka.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Dominika Kociołek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Nowak
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika wydziału architektury i budownictwapozostali pracownicy obsługi biurowej - Kinga Nowak.
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Marta Żaczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika biura rady pracownik I stopnia - KingaKopijas.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna