Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV/33/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
11/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej ś/c, obr. Mirosławice, dz. 78/3, 80/1, 80/8, 80/10, 80/18, obr. Babice, dz. 210/5 gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, dz. 107, 164, 165/1, 166/1, 166/3, 170/1, obręb P-28."
Dotyczy dokumentu:
5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Piątkowisko na działkach nr ewid. 672/29, 672/61, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowościPiątkowisko na działkach nr ewid. 672/29, 672/61, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
18/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
17/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_4_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 42019 DYREKTORA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_3_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 32019 DYREKTORA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 22019 DYREKTORA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_1_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pabianickiego o otwartym konkursie na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie lidera do prowadzenia grup wsparcia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich dla 4 rodzin zastępczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 2019.pdf

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna