Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ksawerowie, przy ul. Dolnej, na dz. Nr ewid.: 1277/1, 1278/1, 1277/4 i 1278/4.
Treść zmiany:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej ikanalizacyjnej w Ksawerowie, przy ul. Dolnej, na dz. Nr ewid.: 1277/1,1278/1, 1277/4 i 1278/4.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr: 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
92/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
91/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LI/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowa sieci elektreoenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kv, obr Prusinowice, dz. nr ewid. 208, 209/2, 209/3, 209/5, 209/6, 211/2, 337/15, 337/19, 337/20, 337/21, obr. Zalew, dz. nr ewid. 133/1, 133/2, 133/3, 143, 144, 145/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/1, 147/3, 147/4, 147/6, 147/7, 147/8, 148/2, 149, 150/1, 150/2, 151, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli stacji kontroli pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli stacji kontroli pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli stacji kontroli pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI STACJI KONTROLIPOJAZDÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli stacji kontroli pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogólny schemat procedury kontroli stacji kontrolipojazdów"

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny PODNiDM w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące budowy wodociągu w ul. Pszenicznej w Pabianicach, na dz. Nr ewid.: 74/8, 71/3.
Treść zmiany:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wodociągu w ul. Pszenicznejw Pabianicach, na dz. Nr ewid.: 74/8, 71/3.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, na ul. Wierzbowej i Żabiej, na dz. Nr ewid.: 375/1, 360/10, 360/9, obręb P-12.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Wierzbowa i Żabia, dz. 375/1, 360/10, 360/9"

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli stacji kontroli pojazdów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat kontroli stacji kontroli pojazdów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej o napięciu 0,4kV, , w miejscowości Władysławów, na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12 obręb Jadwinin, oraz dz. nr ewid. 204/2 obręb Hermanów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprzeciw do zgłoszenia budowy cieci kablowej wmiejscowości Władysławów, gm. Pabianice"
Dotyczy dokumentu:
Anna Rakowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referent rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs Referent
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Konkurs Referent
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko referent
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Juszczuk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej nN 0,4kV, w Pabianicach, na ul. Wspólnej i Śliwkowej, na dz. Nr ewid.: 38, 34/9, 34/3, 140,106, 123, 142, 125, 188/3, 178/2, 144, obręb P-2
Treść zmiany:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej nN0,4kV, w Pabianicach, na ul. Wspólnej i Śliwkowej.
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji po zmianach"
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji po zmianach
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji po zmianach"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna