Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nn, ul. Sadowa, obr. K - 10, 159/20, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nn, ul. Sadowa, obr. K - 10, 159/20, 173/9, 173/10, 173/11, 173/14, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko kasjera do Wydziału Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze geodety w referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko kierownika referatu PODGIK-u w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko kierownika referatu w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko kierownika referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko kierownika referatu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w wydz. Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym III
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym III
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów V
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów IV
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów III
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko naczelnika w Wydziale Dróg i Mostów IV
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko naczelnika w Wydziale Dróg i Mostów III
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika w Wydziale Dróg i Mostów II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika w Wydziale Dróg i Mostów I
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko naczelnika w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 2 wolne stanowiska w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa - 2 wolne stanowiska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor do spraw administracji architektoniczno - budowlanej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 3 wolne stanowiska podinspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w wydziale organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw płacowych w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw płacowych w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego telefonisty - operatora systemu "INTRADOK"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii i Sekretariacie Starostwa w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informatyk w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Rady
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. remontów i inwestycji w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Remontów i Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. remontów i inwestycji w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. remontów i inwestycji w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Remontów i Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydzialu Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. leśnictwa i łowiectwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko naczelnika w Wydziale Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Geodety Powiatowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 4 do IWZ - Wzor Umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6C do IWZ-Oświadczenie brakpowiązań.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do IWZ - Opis PrzedmiotuZamówienia.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 6A do IWZ - Oswiadczenie wykonawcy dot.spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 6 B do IWZ - Oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 5 do IWZ - Propozycja menu.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 3 do IWZ - doświadczenie WykazUslug.docx"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/56/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/54/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/54/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/57/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/57/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
292/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 292/2018
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz cenowy"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór formularza oferty"
Dotyczy dokumentu:
249/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Zarządu PowiatZapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na złożenia oferty na świadczenie usługpocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego wPabianicach

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TRANSPORT_Zał_nr_3 - Wzór umowy 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik TRANSPORT_Zał_nr_3 - Wzór umowy 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
LVI/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LV/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LV/392/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2014 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2017 rok"

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
5/55/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TRANSPORT_Zapytanie ofertowe 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
6/56/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zamówienie usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/58/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/27/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/26/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
165/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/55/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/55/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
164/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy studni wodomierzowej z odcinkiem sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i studni wodomierzowej w ul. Bocianiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 46/15, 53/3, obręb P-29.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy studni wodomierzowej z odcinkiem sieci wodociągowej w ul. Tęczowej i studni wodomierzowej w ul. Bocianiej w Pabianicach na działkach nr ewid. 46/15, 53/3, obręb P-29.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Bociania i Tęczowa na dz. 46/15, 53/3, obręb P-29"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej wPabianicach.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zestawów szaf sosnowych dla DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. Nr sprawy: ZP/21/2018/Pr.Wew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie z art 10 K.p.a i przedłużenieterminu załatwienia sprawy"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgoszenia zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Zgłoszenie dotyczące budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Władysławów na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12, obręb Jadwinin oraz na dz. nr ewid. 204/2 , obręb Hermanów, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiegonapięcia, w miejscowości Władysławów
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Władysławów na dz. nr ewid.: 1/6, 12/1, 12/8, 12/2, 12/3, 12/5, 12/9, 12/11, 12/12, obręb Jadwinin oraz na dz. nr ewid. 204/2 , obręb Hermanów, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej, kablowej niskiegonapięcia, w miejscowości Władysławów
Dotyczy dokumentu:
247/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2003roku.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2003 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usunięcie kolizji linii SN 15kV, obr. K - 14, dz. 89, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr Stanisławów Nowy, 71/10, 71/11, 71/12, 71/12, 71/14, 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej typu YAKXs wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr KAzimierz, dz. 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/7, 279, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu2003 roku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2003 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2003 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2003roku.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna