Rejestr zmian w biuletynie

25.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ostatniej 8, stanowiącej obecnie część działki nr 22/28 w obrębie P-6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wodociągu spinającego ul. Podmiejską w Pabianicach, na działce nr ewid. 39, obręb 29 z ul. Witosa w Chechle Pierwszym, na działce nr ewid. 59/9, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Zgłoszenia budowy wodociągu spinającego ul. Podmiejską wPabianicach, na działce nr ewid. 39, obręb 29 z ul. Witosa w ChechlePierwszym, na działce nr ewid. 59/9.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i przyłączy w Pabianicach, w pasach drogowych ul. Podmiejskiej, Modrakowej, Chmielowej, Kąkolowej, Trawiastej, Poziomkowej, Makowej, Słonecznikowej, Lisiej, Gajowej, na dz. Nr ewid.: 39, 322, 319, 251, 233, 209, 197, 336, 151, 335, Obręb P-29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i przyłączy w Pabianicach, w pasach drogowych ul. Podmiejskiej, Modrakowej, Chmielowej, Kąkolowej, Trawiastej, Poziomkowej, Makowej, Słonecznikowej, Lisiej, Gajowej, na dz. Nr ewid.: 39, 322, 319, 251, 233, 209, 197, 336, 151, 335, Obręb P-29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,ul.Podmiejskiej, Modrakowej, Chmielowej, Kąkolowej, Trawiastej,Poziomkowej, Makowej, Słonecznikowej, Lisiej, Gajowej"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej – rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, w Ksawerowie przy ul. Sienkiewicza i Zachodniej, na dz. Nr ewid.: 1629, 1885, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej – rurociągutłocznego wraz z przepompownią, w Ksawerowie przy ul. Sienkiewicza iZachodniej.

24.07.2018

Dotyczy dokumentu:
133/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/56/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
128/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LIII/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/50/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/50/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/56/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
131/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
130/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
279/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 279/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie zmiany w składzie komisjibezpieczeństwa i porządku.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 31/18 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie rozpoczęciaprocedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenianaboru na stanowisko pracy w Biurze Zarządu.
Dotyczy dokumentu:
129/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 129/18 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie udzieleniaupoważnienia.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Archiwum Zakładowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 29/18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2014dotyczącego udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego CentrumPomocy Rodzinie w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2016 roku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2016 roku
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2018 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lipcu 2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
127/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna