Rejestr zmian w biuletynie

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2019 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Piątkowisko na działkach nr ewid. 672/29, 672/61, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowościPiątkowisko na działkach nr ewid. 672/29, 672/61, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_4_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 42019 DYREKTORA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_3_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 32019 DYREKTORA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_2_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE 22019 DYREKTORA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_1_19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pabianickiego o otwartym konkursie na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowiska koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na zatrudnienie lidera do prowadzenia grup wsparcia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie czterech osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich dla 4 rodzin zastępczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 2019.pdf

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Pawlikowic II w sprawie poprawy stanu drogi, usunięcia drzew oraz dokończenia położenia chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Pawlikowic II w sprawie poprawy stanu drogi, usunięcia drzew oraz dokończenia położenia chodnika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
9/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie Nr 9/2019
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dobroń w obrębie 11 Orpelów, działka nr 22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dobroń w obrębie 11 Orpelów, działka nr 22
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Decyzja Starosty Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja Starosty Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne dla Gminy Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12 ,część dz. nr 228
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa gazociągu w ul. Krzywej, 209/2, 210/11, obr. K - 2, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Paulina Mąkowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Maria Majeran
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Post-Chodzicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Post-Chodzicka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi dla osiedla Kilińskiego południe na terenie działek nr ewid. 69/7, 68/5 68/6, 66/14, 66/15, 66/12, 65/11, 63/10, 62/6, 61/2, 61/5, 36/1, 35/10, 33/10, 32/17, 35/8, 33/8 32/8, 31/8, 35/4, 34/9, 34/8, 33/4,32/4, 31/4, 29/4, 28/4, 27/5, 25, 26/11, 27/13, 28/12, 29/13, 28/9, 29/10, 27/8, 28/7, 29/8, 30/1, 61/3, 34/6, obręb K-12 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Rita Pinar-Socha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Marzena Socha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Marzena Socha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna