Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
127/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
126/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc czerwiec 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej, obr. Babice, dz. nr ewid. 144/6, 144/7 gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa stacji paliw płynnych, ul. Lutomierska, obr. K - 3, dz. 42/4, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 194 budynkó mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowana w 23 etapach w ramach dla "Srebrna Ostoja Północ", budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu w budynkach, na terenie działek nr ewid. .: przy ul. Warzywniczej, obr. K - 17 w Konstantynowie łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.07.2018

Dotyczy dokumentu:
259/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 259/2018
Dotyczy dokumentu:
266/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 266/2018
Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu
Dotyczy dokumentu:
228/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
235/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 3 października 2017 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających w Powiecie Pabianickim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Joanna Streit-Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Joanna Streit-Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny PODNiDM w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Hanke - dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, zarządzanie oświatą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Anna Kijo - specjalista z zakresu nowych technologii, edukacji komputerowej, bezpiecznego internetu, wykładowca akademicki, metodyk, dyrektor placówki "Alfa i Omega"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jastrzębska - Gzella - specjalista ds. dramy w edukacji, wychowaniu, profilaktyce i terapii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Dorota Lauer - Tomecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Dorota Lauer - Tomecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciel konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Joanna Streit-Wlaźlak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Ewa Derecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Główny Konsultant Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Ewa Derecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 273/2018
Dotyczy dokumentu:
275/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 275/2018
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LII/379/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LII/378/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Poprzecznej, obr. K - 21, dz. 334/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2007
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenia - Informacje za 2006 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Józef Wiaderek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stawicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Skowroński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tadeusz Rosiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Ostojski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Zbigniew Mencwal
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Adam Krasiński
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Elżbieta Kopias
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kluch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Janczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Przemysław Fisiak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radna - Marta Cicha
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Ciechański
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak - od dnia 14.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Stanisław Wołosz - od dnia 21.12.2006 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Piechota od dnia 02.04.2007 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna