Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 41/17 Starosty Pabianickiego dotyczy powołaniaZespołu do spraw oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRONkosztów ze zwiększenia liczby uczestników.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia w parku im. Hadriana, na działkach nr ewid. 182/6, 182/2, 182/3 w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 84.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
215/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalnewraz informacją kończącą postępowanie"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Kościuszki 3h, obręb 10 Ksawerów, działka nr 356/10 o pow. 0,2547 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "inf18122017.pdf" na "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIV/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kowalski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Straburzyński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Szatkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Majda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Krysiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gąciarz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Dobiech
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kowalski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ludmiła Morawska-Baykowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Stasiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Czaplicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paulina Komorowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Straburzyński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Szatkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Filipiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Skibińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii oświetlenia ulicy, na działkach nr ewid. 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100/2 w Porszewicach , gm. Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna