Rejestr zmian w biuletynie

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji iTransportu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sobala-Zaremba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mazurkiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Bartosik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Anna Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Choińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Działecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kaliska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aneta Karasińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Paulina Kierlik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bożena Knop-Tomalczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aneta Kochanek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Anna Kupska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Teresa Ławniczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Małek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Miller
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Nowacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Skibińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sterniczuk - Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Śpionek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Walter - Śliz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Weber - Grabowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Winerowicz - Żmuda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Ziębicki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
86/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
L/355/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr L/355/18 RPP
Dotyczy dokumentu:
L/354/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr L/354/18 RPP
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/347/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLVIII/347/18 RPP
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/346/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLVIII/346/18 RPP
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/345/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLVIII/345/18 RPP
Dotyczy dokumentu:
84/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 84/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
68/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 68/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
67/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 67/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
66/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 66/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowa sieci elektreoenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kv, obr Prusinowice, dz. nr ewid. 208, 209/2, 209/3, 209/5, 209/6, 211/2, 337/15, 337/19, 337/20, 337/21, obr. Zalew, dz. nr ewid. 133/1, 133/2, 133/3, 143, 144, 145/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/1, 147/3, 147/4, 147/6, 147/7, 147/8, 148/2, 149, 150/1, 150/2, 151, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Jan Chojecki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L/362/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2015 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2014 rok"
Dotyczy dokumentu:
Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Paweł Glapa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Katarzyna Kardas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy - Dariusz Haase
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Malwina Kaźmierczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Anna Korycka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
p.o. Rzecznika Prasowego - Joanna Kupś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Żanetta Makowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista - Barbara Markiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Aleksandra Moczkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Iwona Nowacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Nowak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów - Jolanta Nowicka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Elżbieta Przepiórkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Izabela Rzempowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Wolna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Alicja Sobieraj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Maria Szadkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Violetta Tokarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Trzeciakowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Głowaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Damian Gilewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich - Seweryna Gabara - Rąkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Jolanta Danielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Jan Chojecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Agnieszka Bilecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Nina Atłas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
263/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 263/2018
Dotyczy dokumentu:
264/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 264/2018
Dotyczy dokumentu:
257/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 257/2018
Dotyczy dokumentu:
258/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 258/2018
Dotyczy dokumentu:
253/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 253/2018
Dotyczy dokumentu:
244/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
238/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 238/2018
Dotyczy dokumentu:
L/350/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół "
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół posiedzenia Komisji

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna