Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
13/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 3 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 8 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 8 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 9 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 9 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 10 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 9 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 9 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 8 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"na "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"na "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 8 - wynik głosowania" na"Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 7 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 6 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 6 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 4 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 4 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 3 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 3 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 2 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 2 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 1 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 1 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 10 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 9 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 7 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1 - wynik głosowania "

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - wniosek o przyznanie paczkiświątecznej"
Dotyczy dokumentu:
8/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - wniosek o udzielenie pożyczki"
Dotyczy dokumentu:
8/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej "Konstantynowska" w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
11/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr 11/20 ZPP
Dotyczy dokumentu:
6/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr 6/20 ZPP
Dotyczy dokumentu:
XX/148/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr XX/148/20 RPP
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 31185 PABIANICE_WSCHÓD, zlokalizowanej przy ul. Partyzanckiej 133/151 w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 31185 PABIANICE_WSCHÓD, zlokalizowanej przy ul. Partyzanckiej 133/151 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BT 31185 PABIANICE_WSCHÓD uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu:
XX/144/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - zał. nr 3 do oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał nr 3 oświadczenie 276 h

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające do Wojewody Łódzkiego odwołanie od decyzji zatwierdzającej statut Spółki dla zagospodaowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia majątkowego 2020 rok"
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oświadczenia majątkowego 2019 rok
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 03.02.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nr ewid. 1/9, obręb P-14.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami dogranic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nrewid. 1/9, obręb P-14.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego postepowania odwoławczego od decyzji Starosty Pabianickiego nr 1084/2019 z dnia 28.10.2019r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla T -Mobile Polska S.A., stacji bazowej telefoni cyfrowej sieci T-Mobile wraz z instalacją elektroenergetyczną w miejscowości Nowa Gadka, przy ul. Ogrodników 2 na działce nr ewid. 28/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna