Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolonenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Babiczki, dz. 149, obr. Mirosławice, dz. 118/6, 118/5, 118/4, 117/1, 117/14, 118/11, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
kierownik boiska Orlik- Zbigniew Kubiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kierownik boiska Orlik- Zbigniew Kubiak
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
intendentka - Dorota Grałka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kierownik boiska Orlik- Zbigniew Kubiak
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
pracownik administracji - Małgorzata Gąciarz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów (dokumentacja projektowa)
Treść zmiany:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów wkierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów (dokumentacjaprojektowa)
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dnia 7.06.2019r. znak: OŚ.6124.5.40.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
77/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/72/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XI/68/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XI/69/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XI/67/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 200/65 mm na sieć gazową niskiego ciśnienia z rur PE Dn 160 mm w Pabianicach, przy ul. Myśliwskiej, Podleśnej i 20 Stycznia, na działkach nr ewid. 43/1, 7/2, 5/2, 5/1, 4/1, 3/1, 2/5, 2/3, 38/2, 76, obręb P-20.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 200/65 mm na sieć gazową niskiego ciśnienia z rur PE Dn 160 mm w Pabianicach, przy ul. Myśliwskiej, Podleśnej i 20 Stycznia, na działkach nr ewid. 43/1, 7/2, 5/2, 5/1, 4/1, 3/1, 2/5, 2/3, 38/2, 76, obręb P-20.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Pabianice, ul. Myśliwska, Podleśna i 20 Stycznia, dz. 43/1, 7/2, 5/2,5/1, 4/1, 3/1, 2/5, 2/3, 38/2, 76, obręb P-20."
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
79/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz pomieszczenia przeznaczonego do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
XI/71/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/310, 2/268 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/310, 2/268 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
XI/73/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr XI/73/19 Rady Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
XI/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Nowa, obr. K - 17, dz. 51/3, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad X Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IX/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad IX Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
IX/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z obrad IX Sesji Rady PowiatuPabianickiego
Dotyczy dokumentu:
IX/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad IX Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Jarosława Kosmali z dnia 5 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 4 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Bujacz z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Bujacz z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Bujacz z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Anny Bujacz z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Wioletty Domańskiej z dbua 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Wioletty Domańskiej z dbua 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna