Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
263/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 263/2018
Dotyczy dokumentu:
264/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 264/2018
Dotyczy dokumentu:
257/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 257/2018
Dotyczy dokumentu:
258/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 258/2018
Dotyczy dokumentu:
253/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 253/2018
Dotyczy dokumentu:
244/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
238/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 238/2018
Dotyczy dokumentu:
L/350/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół "
Dotyczy dokumentu:
6/48/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół posiedzenia Komisji

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
82/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
265/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 265/2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej ø 110 oraz budowy przyłącza wodociągowego ø 40, w miejscowości Tążewy, na dz. Nr ewid.: 23, 25, 24/3 i 76, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej ø 110 oraz budowy przyłącza wodociągowego ø 40, w miejscowości Tążewy, na dz. Nr ewid.: 23, 25, 24/3 i 76, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Tążewy, dz. 23, 25, 24/3 i 76."
Dotyczy dokumentu:
83/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zniesienia zakazu zatrzymywania się i parkowania samochodów na ulicy Piłsudskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci wodociągowej oraz budowy przyłącza wodociągowego, w miejscowości Ślądkowice, na dz. Nr ewid.: 1360 i 717/5, gm. Dłutów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ślądkowice, dz. 1360, 717/5."
Dotyczy dokumentu:
I/55/2018 - opinia o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
250/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie protokołu Nr 250/2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerowie ul. Mały Skręt."
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego - Krzysztof Zajda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach - Mariusz Wielebski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - Paweł Szałecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Danuta Skwirowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Henryk Kucharski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Bożenna Krajewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Hubert Kowalski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - Marzena Kobojek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach - Arkadiusz Janicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jarosław Grabowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - Maria Chmielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Małgorzata Biegajło
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 - Bożena Bulzacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "doc" na "Ogłoszenie na stanowiskogłównego księgowego"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Głównego Księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc marzec 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna