Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 23 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 23 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 23 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 Kpa dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 20 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej Anny Pierzchały - Gładysz z dnia 20 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Henryka Gajdy z dnia 23 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Henryka Gajdy z dnia 23 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Małgorzata Kaczmarek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, obr. Prusinowice, dz. 337/5, 337/50, 337/57, 337/5, gm Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2012 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Nadrzecznej, obr. K - 21, dz. 11/10, 7, 11/12 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki SiA Pietrucha Sp.z o.o. w Ksawerowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
48/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki SiA Pietrucha Sp.z o.o. w Ksawerowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki SiA Pietrucha Sp.z o.o. w Ksawerowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
VII/56/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
72/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr 72/19 ZPP
Dotyczy dokumentu:
63/19
Treść zmiany:
Uchwała Nr 63/19 ZPP
Dotyczy dokumentu:
73/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Ślądkowicach, na działkach nr ewid. 722, 721, 639, 203, 202, 1360, 753, gm. Dłutów.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej, Ślądkowice, dz. 722, 721, 639,203, 202, 1360, 753, gm. Dłutów.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji –w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 263/1, 261/1, 259/1, 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
5/9/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/9/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
5/9/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
3/9/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/9/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/9/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
X/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4Kv w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej – M. Skłodowskiej Curie, na działce nr ewid. 186/6, 311, 306/1, 306/2, 200/5, 200/1, 200/8, 133/3, 133/17, obręb P-7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4Kv w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej – M. Skłodowskiej Curie, na działce nr ewid. 186/6, 311, 306/1, 306/2, 200/5, 200/1, 200/8, 133/3, 133/17, obręb P-7.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Konopnickiej – M. Skłodowskiej Curie, dz. 186/6, 311,306/1, 306/2, 200/5, 200/1, 200/8, 133/3, 133/17, obręb P-7."
Dotyczy dokumentu:
VIII/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VIII/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad VIII Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
7/5/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/6/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ocena techniczna

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
37/1019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 37/2019
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V/39/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V/39/19
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego" na "Załącznik do Uchwały RadyPowiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
V/39/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V/39/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4KV w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 221/3, 51/16, 218/6, 214/2, 221/2, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4KV w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 221/3, 51/16, 218/6, 214/2, 221/2, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Szynkielew, dz. 221/3, 51/16, 218/6, 214/2, 221/2, gm. Pabianice."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4KV w miejscowości Szynkielew, na działkach nr ewid. 221/3, 51/16, 218/6, 214/2, 221/2, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_10_19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie_6_19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie" na "Zarządzenie_5_19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
27/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 27/2019
Dotyczy dokumentu:
18/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 18/2019

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna