Rejestr zmian w biuletynie

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
204/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 204/2017
Dotyczy dokumentu:
210/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 210/2017
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Radnych od września do grudnia 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
30/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - powiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
30/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 30/17 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy orazfinansowaniu terroryzmu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Pabianickiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Tuwima 98, oznaczoną jako działka nr 231/16 o pow. 0,172 ha.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/283/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 29/17 dotyczy przeprowadzenia egzaminu kończącegoodbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
XXXVII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 28/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej doprzeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczejw Starostwie Powiatowym w Pabianicach
Dotyczy dokumentu:
XXXVII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z XXXVII Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/287/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/286/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/284/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza listę kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. płac
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza listę kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. płac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady PowiatuPabianickiego po zmianach"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. płac w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania "

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr. Prusinowice, dz. 211/2, 337/5, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 337/18, 337/19, 337/20, 337/21, 337/21, 337/26, 337/28, 337/30, 337/34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, obr. Prusinowice, dz. 211/2, 337/5, 337/13, 337/14, 337/15, 337/16, 337/18, 337/19, 337/20, 337/21, 337/21, 337/26, 337/28, 337/30, 337/34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
139/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Trzeciakowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Trzeciakowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 - Hanna Grącka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 - Hanna Grącka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - Alicja Bujacz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - Alicja Bujacz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - Alicja Bujacz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe - końcowe
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - Alicja Bujacz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Aneta Karasińska
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Powiatowego Urzędu Pracy specjalistads. programów - Aneta Karasińska.
Dotyczy dokumentu:
Sławomira Jerzyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sławomira Jerzyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Płuciennik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Płuciennik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim - Kazimiera Trzepizur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim - Kazimiera Trzepizur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
139/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Bożenna Kraszewska-Błoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Bożenna Kraszewska-Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Maria Szadkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Maria Szadkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Hubert Kowalski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta do oświadczenia majątkowego za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, obręb P-13, działka nr 5/1 o pow. 0,0696 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie - Zawiadomienie 6341 53 - wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków deszczowych w związku z przebudową ulicy Szczecińskiej w Łodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie 6341 52 odprowadzenie ścieków deszczowych do rowu melioracyjnego R-H w km 7+582
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie - Decyzja Nr 949/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-12 jako działka nr 246 o pow. 0,0862 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w ulicy Bocznej, Mickiewicza, Uroczej, i Radosnej, w miejscowości Ksawerów, na dz. nr ewid. 341/2, 341/4, 301/1, 347/2, 346, 341/23, 341/25, 341/27, 341/29, 341/31, 341/33, 341/35, 348/16, 349/25, 341/37, 341/45, 341/54, 341/46.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Dobroń, w obrębie 3 Chechło Drugie, działka nr 46/2 o pow. 0,1244 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/285/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 180 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
133/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Biurze Zarządu Powiatu Pabianickiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/40/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/38/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/38/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/42/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/38/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/39/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/39/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
5/37/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/37/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/37/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/37/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/37/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/37/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna