Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
38/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
35/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Zarządu" na "UchwałaZarządu Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
35/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie "
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Zarządu"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
23/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowydróg powiatowych.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 1,2,3 wPabianicach.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Stanowisko referent
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji iTransportu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Prusinowice, dz. 18/11 gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 - strona podmiotowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna