Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
197/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
196/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Pabianice, w obrębie 15 Okołowice, działki nr:111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 562/13, 562/14, 562/17, 562/20, 562/21, 562/22, 562/24, 109/3, 134/8, 550/10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, w miejscowości Janowice, na dz. nr ewid. 123, 168/4, 168/3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm.Pabianice - Janowice"

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dlaStarostwa Powiatowego w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
195/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 148/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 147/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 182/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo przesyłające operat szcunkowy dot. dz. nr 108/1 gm. Dłutów obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2017 roku
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych wpaździerniku 2017 roku.
Dotyczy dokumentu:
195/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 195/17 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie planu dofinansowaniadoskonalenia zawodowego nauczycieli
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Powiatu Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 37/17 w sprawie ustalenia dla pracowników StarostwaPowiatowego w Pabianicach dnia wolnego od pracy w roku 2018.
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami"

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLI/294/17
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wraz zzałącznikami
Dotyczy dokumentu:
192/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
190/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Drogowy Osiedla Srebrna Ostoja Północ, ul. Warzywnicza, obr. K - 17 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku,
Treść zmiany:
Nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert narealizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktównieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączem, w miejscowości Piątkowisko, przy ul. Cynkowej, na dz. nr ewid.: 610
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - Gm.Pabianice - Piątkowisko ul. Cynkowa"
Dotyczy dokumentu:
194/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 194/17 z dnia 20.11.2017 r. dotyczy realizacji wydatków owartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartości 30 000 euro.
Dotyczy dokumentu:
193/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 193/17 z dnia 20.11.2017 r. dotyczy ogłoszenia naborukandydatów do komisji konkursowej w zakresie prowadzenia punktównieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna