Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2017

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zp" na "Zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piotra Skargi i Sobieskiego, w miejscowości Pabianice, na dz. nr ewid. 30, 27, 37, 86, 25/5, 28.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zp" na "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwcaca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za m-c lipiec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za m-c czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o depozycie zmarłej Heleny Klauzińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zp"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV, w miejscowości Wola Zaradzyńska, ul. Hubala, na dz. nr ewid. 326, 334/23, 333/8, 327/2, 511, 503/2, 503/9, 503/7, 503/6, 503/5, 503/4, 503/8
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bez uwag i sprzeciwu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piotra Skargi i Sobieskiego, w miejscowości Pabianice, na dz. nr ewid. 30, 27, 37, 86, 25/5, 28.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piotra Skargi i Sobieskiego, w miejscowości Pabianice, na dz. nr ewid. 30, 27, 37, 86, 25/5, 28.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zp"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piotra Skargi i Sobieskiego, w miejscowości Pabianice, na dz. nr ewid. 30, 27, 37, 86, 25/5, 28.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bez uwag i sprzeciwu

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piotra Skargi i Sobieskiego, w miejscowości Pabianice, na dz. nr ewid. 30, 27, 37, 86, 25/5, 28.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Piotra Skargi i Sobieskiego, w miejscowości Pabianice, na dz. nr ewid. 30, 27, 37, 86, 25/5, 28.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bez uwag i sprzeciwu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii oświetlenia ulicznego w Ksawerowie - ulica Karminowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. płac w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza listę kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. płac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza listę kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. płac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. płac w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna