Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Pierwsze, na działkach nr ewid. 337/1, 324/13, 343/9, 343/15, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Pierwsze, na działkach nr ewid. 337/1, 324/13, 343/9, 343/15, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 14/2020"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 15/2020"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Postanowienie 14/2020
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4 kv w miejscowości Chechło Drugie, na działkach nr ewid. 156, 157, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 159/3, 10, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 14/2020"
Dotyczy dokumentu:
83/2020
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 83/2020
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
4/20
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik
Dotyczy dokumentu:
3/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
3/20
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik
Dotyczy dokumentu:
3/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja pokontrolna"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Iwona Woźniak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
5/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Dorota Szac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Katarzyna Kardas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ilona Grzelak - Podsiadła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
3/14/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu dot. działek położonych w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/7/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/7/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/10/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/15/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/15/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/14/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/14/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/17/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/17/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/15/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/15/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/14/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/14/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 09.01.2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7/8/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/11/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/16/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/16/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/16/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/8/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/18/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ciast i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/629 i 2/635, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/629 i 2/635, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/629, 2/635, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/629, 2/635, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 54/3, 54/6, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 54/3, 54/6, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych – oświetlenie drogi w miejscowości Chechło Drugie, ul. Lipowa, na działkach nr ewid. 118 i 298/3, gm. Dobroń.
Treść zmiany:
zgłoszenie rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nasłupach projektowanych, Chechło Drugie, ul. Lipowa, na działkach nrewid. 118 i 298/3, gm. Dobroń.

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podpisanie umowy korepetycje"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 11 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 10 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 9 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4- wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3- wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2- wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XIX/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1- wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
5/15/19
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
79/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 79/2019
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna