Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
218/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
217/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
216/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 200/17 dotyczy upoważnienia osób do składaniaoświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 45/17 w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwaniapojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętychz dróg Powiatu Pabianickiego.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 41/17 Starosty Pabianickiego dotyczy powołaniaZespołu do spraw oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRONkosztów ze zwiększenia liczby uczestników.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia w parku im. Hadriana, na działkach nr ewid. 182/6, 182/2, 182/3 w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 84.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
215/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalnewraz informacją kończącą postępowanie"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie przy ul. Kościuszki 3h, obręb 10 Ksawerów, działka nr 356/10 o pow. 0,2547 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa i artykułów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ryb dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "inf18122017.pdf" na "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku III przetargu dot. działek nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5 42/6, 42/7, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-3 przy ul. Lutomierskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIV/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kowalski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Straburzyński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Szatkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Majda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Krysiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gąciarz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Dobiech
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jacek Kowalski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ludmiła Morawska-Baykowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Stasiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Czaplicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paulina Komorowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Straburzyński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Szatkowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Filipiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Skibińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii oświetlenia ulicy, na działkach nr ewid. 96/1, 96/2, 97, 98/1, 99, 100/2 w Porszewicach , gm. Pabianice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna