Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych do 1 kV, w miejscowości Górka Pabianicka, na dz. nr ewid.: 133/5.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych do 1 kV, w miejscowości Górka Pabianicka, na dz. nr ewid.: 133/5.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu, GórkaPabianicka, dz. nr ewid.: 133/5."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych do 1 kV, w miejscowości Kudrowice, na dz. nr ewid.: 187/1, 187/2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Kudrowice, dz. nr ewid.: 187/1, 187/2."
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za m-c luty 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r. - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu Na RzeczOsób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
I/38/2018 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/38/2018 - opinia dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko referent rozstrzygnięty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia majątkowego 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oświadczenia majątkowego 2017 rok

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Ldzań, gm. Dobroń, na działkach nr ewid. 909/1, 774/3, 774/4, 645, 771/1, 771/2, 771/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs Referent
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018roku.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/304/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLIII/304/17 RPP
Dotyczy dokumentu:
XLIV/310/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
254/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 254/2018
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowych
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonaniedokumentacji projektowych.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. J. Słowackiego 32, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-14 jako działka nr 75/3, nr 75/4, nr 75/5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
45/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna