Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dobroń, przy ul. Sportowej, na dz. nr ewid.: 34, 905/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 12 października 2017 roku "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
XLII/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 214/2017
Dotyczy dokumentu:
183/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
215/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 215/2017
Dotyczy dokumentu:
224/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 224/2017
Dotyczy dokumentu:
223/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 223/2017

07.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo do WGiK dot. działki nr 108/1 o pow. 0,0142 ha, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
175/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 175/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenienieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego poprzezustanowienie służebności przesyłu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nN, na sieć napowietrzną, w Pabianicach przy ul. Orlej, na dz. nr ewid. 226, 169/40, 169/29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nN, na sieć napowietrzną, w Pabianicach przy ul. Orlej, na dz. nr ewid. 226, 169/40, 169/29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRZECIW do zgłoszenia przebudowy linii kablowej,na linię napowietrzną P-ce, ul. Orla"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna