Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/18
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 16/18 w sprawie powołania Komisji do dokonaniawydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej dobrakowania.
Dotyczy dokumentu:
Radca Prawny - Bogdana Grabarz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątaczka - Jadwiga Buczyńska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Marcin Gajdka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Adrian Piesik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Dorota Jurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Marzenna Bartyzel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/342/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/341/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/344/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/343/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/340/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/339/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/338/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVIII/334/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.04.2018

Dotyczy dokumentu:
XLVIII/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIX/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIX/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIX/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia Komisji

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nN, na działkach nr ewid. 754, 773/10 w Ksawerowie ul. Mały Skręt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV, ul. Spółdzielcza, obr. K - 17, dz. 2/467, 2/621, 2/623, 2/622, 2/624, 2/629, 2/625, 2/630, 2/626, 2/631, 2/627, 2/632, 2/628, 2/633, 2/634 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Referent - Żanetta Makowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referent - Żanetta Makowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - początkowe"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Stanisława Dziębowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Stanisława Dziębowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna