Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 125 ton koksu opałowego grubego I gatunek dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń
Treść zmiany:
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża,Gmina Dobroń
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
140/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
139/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 525, 345/18, 347/16, 350/6, 352/17, 353/16, 329/21, 563/21, 569/19, 570/21, 573/19, 574/17, 347/15, 662/1, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościPiątkowisko, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kudrowice, na działkach nr ewid. 187/2, 154, 187/1, 187/9, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kudrowice, nadziałkach nr ewid. 187/2, 154, 187/1, 187/9, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
XIV/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odwołanie od decyzji 819/2019 znak:AB.6740.916.2018, Górka Pabianicka, dz. 186/11"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odwołanie od decyzji 819/2019 znak:AB.6740.916.2018, Górka Pabianicka, dz. 186/11
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0143 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w miejscowości Górka Pabianicka, na działce nr ewid. 186/11, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwołanie od decyzji 819/2019 znak:AB.6740.916.2018, Górka Pabianicka, dz. 186/11"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdania z działań nadzorówodnych na terenie powiatu pabianickiego za 2018 r..pdf" na"Sprawozdania z działań nadzorów wodnych na terenie powiatupabianickiego za 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
XIII/84/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego" na"Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego z załącznikiem"
Dotyczy dokumentu:
6/9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/10/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/10/19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdania z działań nadzorów wodnych naterenie powiatu pabianickiego za 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
5/11/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/12/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/11/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/13/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej s/c, ul. Ogrodowa, obr. K - 14, dz. 534 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej s/c, ul. Ogrodowa, obr. K - 14, dz. 534 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
XIII/84/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku II przetargu dot. dz. nr 2166/13, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I/108/2019 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Kierownika remontów
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Nabór na stanowisko Kierownikaremontów.pdf" na "Nabór na stanowisko urzędnicze - księgowa.pdf"

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 80/100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90/110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100/80 w Pabianicach, przy ul. Leczniczej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej na działkach nr ewid. 399/2, 399/1, 345, 477/9, 385/7, obręb P-5.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 80/100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 90/110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100/80 w Pabianicach, przy ul. Leczniczej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej na działkach nr ewid. 399/2, 399/1, 345, 477/9, 385/7, obręb P-5.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Lecznicza, Jana Pawła II, Grunwaldzka, dz. 399/2, 399/1,345, 477/9, 385/7, P-5"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100 w Pabianicach, przy ul. Spornej na działkach nr ewid. 554/2, 554/3, obręb P-15.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy i przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur stalowych Dn 100 na sieć gazową n/c z rur PE Dn 110 oraz demontaż sieci gazowej stalowej Dn 100 w Pabianicach, przy ul. Spornej na działkach nr ewid. 554/2, 554/3, obręb P-15.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Sporna, dz. 554/2, 554/3, P-15"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie dz. nr ewid. 431/31 i 431/38, przy ul. Narutowicza 33 w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-10.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ø 90 i ø 40 PE, na terenie dz. nr ewid. 2/626, 2/631, 2/635 i 2/636, przy ul. Hiacyntowej, Srebrne Ogrody i Narcyzowej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-17.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Poprzeczna, obr. K - 21, dz. 323/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Poprzeczna, obr. K - 21, dz. 323/2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Konstantynów Łódzki, ul. Poprzeczna, dz. 323/2, obr. K - 21 "
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Łódzkiej i Ksawerowskiej, na działkach nr ewid. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów, ul. Łódzka, dz. 1528/2, 2158, gm. Ksawerów"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Wolna-Dobrowolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Wolna-Dobrowolska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Wolna-Dobrowolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Wolna-Dobrowolska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna