Rejestr zmian w biuletynie

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
LIII/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LIII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
LIII/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Emilia Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta Bożena Kosiada
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków

08.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"

07.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. całkowitej 0,3466 ha,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynnowie Łódzkim, działka nr 25 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec II kwartału 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec II kwartału 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Jadwinin, na działkach nr ewid.: 213/1, 216/1 - obręb Jadwinin i na działce nr 115/16 – obręb Pawlikowice, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowościJadwinin, na działkach nr ewid.: 213/1, 216/1, 115/16 – obrębPawlikowice, gm. Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej, w Górce Pabianickiej, na dz. Nr ewid.: 114/2, 100, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej, w Górce Pabianickiej, nadz. Nr ewid.: 114/2, 100, gm. Pabianice.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna