Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
13/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
12/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 3 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 8 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 8 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 9 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 9 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 10 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 9 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 9 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 8 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"na "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"na "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 8 - wynik głosowania" na"Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 7 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 6 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 6 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "na "Załącznik nr 4 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik nr 4 - wynik głosowania "na "Załacznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 3 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 3 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 2 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 2 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Załacznik nr 1 - wynik głosowania " na "Załącznik nr 1 - wynikgłosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 10 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 9 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 7 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 6 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 5 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 4 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 3 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 2 - wynik głosowania "
Dotyczy dokumentu:
XX/20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik nr 1 - wynik głosowania "

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
11/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr 11/20 ZPP
Dotyczy dokumentu:
6/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr 6/20 ZPP
Dotyczy dokumentu:
XX/148/20
Treść zmiany:
Uchwała Nr XX/148/20 RPP
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 31185 PABIANICE_WSCHÓD, zlokalizowanej przy ul. Partyzanckiej 133/151 w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 31185 PABIANICE_WSCHÓD, zlokalizowanej przy ul. Partyzanckiej 133/151 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BT 31185 PABIANICE_WSCHÓD uzupełnienie"
Dotyczy dokumentu:
XX/144/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - zał. nr 3 do oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje dla uczestników projektu „Razem damy radę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał nr 3 oświadczenie 276 h

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Pismo Starosty Pabianickiego przesyłające do Wojewody Łódzkiego odwołanie od decyzji zatwierdzającej statut Spółki dla zagospodaowania Wspólnoty Gruntowej wsi Lutomiersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oświadczenia majątkowego 2020 rok"
Dotyczy dokumentu:
Druki do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk oświadczenia majątkowego 2019 rok
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Pabianickim na dzień 03.02.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nr ewid. 1/9, obręb P-14.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami dogranic posesji w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej, na działce nrewid. 1/9, obręb P-14.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego postepowania odwoławczego od decyzji Starosty Pabianickiego nr 1084/2019 z dnia 28.10.2019r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla T -Mobile Polska S.A., stacji bazowej telefoni cyfrowej sieci T-Mobile wraz z instalacją elektroenergetyczną w miejscowości Nowa Gadka, przy ul. Ogrodników 2 na działce nr ewid. 28/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna