Rejestr zmian w biuletynie

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018 roku.
Treść zmiany:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2018roku.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Zarządu Powiatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/304/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLIII/304/17 RPP
Dotyczy dokumentu:
XLIV/310/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
254/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 254/2018
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowych
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Wykonaniedokumentacji projektowych.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. J. Słowackiego 32, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-14 jako działka nr 75/3, nr 75/4, nr 75/5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
45/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
41/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 41/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
40/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 40/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
39/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 39/18 ZPP
Dotyczy dokumentu:
XLVII/331/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLVII/331/18 RPP
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Bogusława Jakubiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Katarzyna Bąkowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Elżbieta Gabryelak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ewa Kębłowska-Budaj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Krzysztof Sobierajski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Magdalena Wiśniewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Paweł Świtała
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Edyta Palińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Emilia Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Monika Bigoszewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kierownik - Bogusława Jakubiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Samodzielny referent - Joanna Bartnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Marta Żaczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarka - Ewelina Kupisiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Beata Zawadzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Agnieszka Kilańczyk
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Architektury i BudownictwaMłodszy referent - Agnieszka Kilańczyk.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Arkadiusz Strzemiński
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Dróg i Mostów sprzątacz -Arkadiusz Strzemiński.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Grzegorz Patykowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Grzegorz Patykowski
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Dróg i Mostów sprzątacz -Grzegorz Patykowski.
Dotyczy dokumentu:
34/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 34/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie upoważnieniaosób do podpisywania oświadczeń, wystąpień, umów.

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 172/7, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej, ul. Niesięcin, obr. K - 21, dz. 172/7, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Geodeta - Ryszard Foryś
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy - Dariusz Haase
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVII/330/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu"

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 2,3 w Pabianicach, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonej kontroli"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespołach Szkół Nr 2,3 w Pabianicach, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonej kontroli
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Magdalena Drożdż
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Gospodarki NieruchomościamiPracownik I stopnia - Magdalena Drożdż.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Ewa Ostrowska - Michałowicz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Referent - Ewa Ostrowska - Michałowicz
Treść zmiany:
Informacja dotycząca pracownika Wydziału Komunikacji i Transportupracownik I stopnia - Ewa Ostrowska-Michałowicz.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Berbelska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Berbelska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Monika Lesień
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Monika Lesień
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
248/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 248/2018
Dotyczy dokumentu:
249/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 249/2018
Dotyczy dokumentu:
251/2018
Treść zmiany:
wprowadzenie protokołu Nr 251/2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa odwodnienia ulicy Skromnej i Krótkiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Północnej i Skromnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 509/10, 509/24, 508/1, 430, 448, 483.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna