Rejestr zmian w biuletynie

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w listopadzie 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/17
Treść zmiany:
Zarządzenie 43/17 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie rozpoczęcia procedury naboru ipowołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru nastanowisko pracy.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 44/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmianyplanu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2017rok
Dotyczy dokumentu:
203/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 203/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i DoradztwaMetodycznego w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
202/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 202/17 w sprawie regulaminu pracy komisji przeprowadzającejkonkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka DoskonaleniaNauczycieli...

14.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Anna Ucińska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Gąciarz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Pliszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Raczyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Jaracz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agata Nowak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Izabela Jaracz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
212/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
210/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
209/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/17
Treść zmiany:
Zarządzenie Nr 39/17 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasadprzydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej orazodzieżą i obuwiem roboczym.
Dotyczy dokumentu:
213/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 213/17 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursuofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych PowiatuPabianickiego w 2018 roku

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
199/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
199/17
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewidencja"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 062017.pdf
Dotyczy dokumentu:
208/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
207/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
206/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
205/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
204/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w WydzialeArchitektury i Budownictwa.
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLIII/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dwóch szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/458, 2/459, 2/460, 2/507, 2/508, 2/509, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2 szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/362, 2/383, 2/384, 2/430, 2/431, 2/433, obr. K - 17, Konstantynów Łódzk7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/563, 2/564, 2/565, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w dwóch szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/382, 2/381, 2/429, 2/428, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/590, 2/591, 2/620, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i budową brakujących odejść kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa i Cyprysowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - MiastoPabianice, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Oliwkowa,Brzoskwiniowa, Cyprysowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2 szeregach, ul. Warzywnicza, dz. 2/362, 2/383, 2/384, 2/430, 2/431, 2/433, obr. K - 17, Konstantynów Łódzk7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, dz. 2/382, 2/381, 2/429, 2/428, obr. K - 17, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13 przy ul. Kolejowej, działki: nr 145 i nr 146
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach, w obrębie P-12 przy ul. Grabowej 18, działka nr 246
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydział Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIII/303/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIII/302/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
201/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 w Pabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonej kontroli"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 w Pabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonej kontroli
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 w Pabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2, 5 wPabianicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/628
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/628
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/633, 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/633, 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja pokontrolna"
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków "
Dotyczy dokumentu:
Informatyk - Piotr Felcenloben
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy Wod-Kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/357 - 2/362, 2/381 - 2/384, 2/425 - 2/433, 2/461 - 2/466, 2/628, 2/621, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy Wod-Kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/357 - 2/362, 2/381 - 2/384, 2/425 - 2/433, 2/461 - 2/466, 2/628, 2/621, w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna