Rejestr zmian w biuletynie

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Solarza na działce nr ewid. 38, 46, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Solarza na działce nr ewid. 38, 46, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Ksawerów,ul. Solarza dz. nr ewid. 38, 46"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Sosnoweja na działce nr ewid. 5041/14, 504/1, 504/10, 504/27, 502/1, 502/4, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Sosnoweja na działce nr ewid. 5041/14, 504/1, 504/10, 504/27, 502/1, 502/4, gm. Ksawerów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag isprzeciwu,Ksawerów, ul. Sosnowa."
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe DPS za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe PCPR za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Ziębicki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Winerowicz - Żmuda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Walter - Śliz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Weber - Grabowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Weber - Grabowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe - końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Weber - Grabowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Weber - Grabowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Śpionek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Skibińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Nowacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Miller
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Małek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie finansowe 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Kupska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aneta Kochanek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Paulina Kierlik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Aneta Karasińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kaliska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Choińska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Działecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budrzetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Błoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r. Zespołu Szkół Specjalnych nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bartosik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do punktu II. p.pkt. 1.1. do informacji dodatkowej do bilansu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie finansowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert Przetargu nieograniczongo na zakup wyrobów medycznych - systemu kąpielowego z mobilnym podnośnikiem (wanna z elektrycznie regulowaną wysokością, podnośnik kąpielowego w wersji leżanka-fotel), podnośnika elektrycznego do transportu i podnoszenia pacjenta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Wolna-Dobrowolska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agnieszka Trzeciakowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Violetta Tokarczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Tobieńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Tobieńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Tobieńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specjalista - Maria Szadkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Alicja Sobieraj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Patrycja Sobczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
23/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 23/2019
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Izabela Rzempowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
14/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarzadu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Moniuszki, obr. K - 11, dz. 289/2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprzeciw"
Dotyczy dokumentu:
Referent - Ewa Ostrowska - Michałowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Iwona Nowacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów - Jolanta Nowicka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Nowak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Aleksandra Moczkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Aleksandra Moczkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Główny specjalista - Barbara Markiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Żanetta Makowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Rzecznik Prasowy - Joanna Kupś
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Anna Korycka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Wojciech Kominek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Malwina Kaźmierczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Katarzyna Kardas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy - Dariusz Haase
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Głowaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Damian Gilewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich - Seweryna Gabara - Rąkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Elżbieta Przepiórkowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Dobrosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Jolanta Danielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Jan Chojecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Agnieszka Bilecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Nina Atłas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
62/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - Barbara Żwańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego - Krzysztof Zajda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach - Mariusz Wielebski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Grażyna Wójcik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Werstak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - Paweł Szałecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim - Monika Piechulska-Wołosz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - Agnieszka Kulpińska-Górska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Henryk Kucharski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - Hubert Kowalski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - Marzena Kobojek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach - Arkadiusz Janicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jarosław Grabowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Radosnej ,część dz. nr 344
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 K.ap.a i przedłużenie terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 263/1, 261/1, 259/1, 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - Maria Chmielewska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 - Bożena Bulzacka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Małgorzata Biegajło
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Tomasza Pierzchały z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej n.n, przy ul. Kilińskiego, obr. K - 11, dz. 257, 255/1, 37/7, 37/6, 11/2, 11/3 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2019 i 2020 Programu Polityki Zdrowotnej ,,Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Katarzyna Kardas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Kacper Demko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Justyna Płuciennik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Agnieszka Chojnacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Patrycja Matyszczuk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Ewa Weber-Grabowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Post-Chodzicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Magdalena Włodarczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Arkadiusza Jaksy z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Arkadiusza Jaksy z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Roberta Rządzińskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor Katarzyna Rakowska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Powiatu - Jacek Barasiński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piekielniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Pabianicki - Gabriela Wenne - Błażyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Jacek Wróblewski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Robert Kraska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Członek Zarządu - Henryk Brzyszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Starosta Pabianicki - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2018 rok"

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszcowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/310, 2/268 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Mirosławice, dz. 67/10, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, obr. Mirosławice, dz. 67/10, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Słowackiego, obr. K - 14, dz. 1/22, 87/7, 89/6, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans łączny Powiatu Pabianickiego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
21/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu nr 21/2019

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony w dniu 9 maja 2019 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę wyrobów medycznych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
58/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VIII/61/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie" na "Załącznik -Sprawozdanie"
Dotyczy dokumentu:
VIII/61/19
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Rady Powiatu" na "UchwałaRady Powiatu Pabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
55/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna