Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
Treść zmiany:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym wPabianicach.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dobroń, przy ul. Sportowej, na dz. nr ewid.: 34, 905/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. budowy sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul;. Polnej BIS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 12 października 2017 roku "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 roku "
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
XLII/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
214/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 214/2017
Dotyczy dokumentu:
183/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
215/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 215/2017
Dotyczy dokumentu:
224/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 224/2017
Dotyczy dokumentu:
223/2017
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 223/2017

07.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. dz. 108/1 obręb Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo do WGiK dot. działki nr 108/1 o pow. 0,0142 ha, gmina Dłutów, obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a. dot. dz. 148/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 K.p.a dot. dz. 147/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie z art. 10 k.p.a dot. dz. 182/1 obręb 20 Świerczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
175/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 175/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenienieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego poprzezustanowienie służebności przesyłu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nN, na sieć napowietrzną, w Pabianicach przy ul. Orlej, na dz. nr ewid. 226, 169/40, 169/29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dot. przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nN, na sieć napowietrzną, w Pabianicach przy ul. Orlej, na dz. nr ewid. 226, 169/40, 169/29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPRZECIW do zgłoszenia przebudowy linii kablowej,na linię napowietrzną P-ce, ul. Orla"

06.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta oceny formalnej"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Treść zmiany:
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadańpublicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocyprawnej.
Dotyczy dokumentu:
I/137/2017 - opinia dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
182/17
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta oceny formalnej"
Dotyczy dokumentu:
182/17
Treść zmiany:
Uchwała Nr 182/17 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w2018 roku
Dotyczy dokumentu:
172/17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu powiatu pabianickiego (stan na dzień 25.10.2017 r.)
Treść zmiany:
Informacja o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestruzabytków nieruchomych z terenu powiatu pabianickiego.
Dotyczy dokumentu:
172/17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Bogusław Wołoszyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Arkadiusz Strzemiński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kierowca - Roman Stachera
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątacz - Grzegorz Patykowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Małgorzata Podkowa-Stasińska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specjalista ds remontów - Zdzisław Pietraszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna