Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
99/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
98/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek posiedzenia komisji"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowa sieci elektreoenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kv, obr Prusinowice, dz. nr ewid. 208, 209/2, 209/3, 209/5, 209/6, 211/2, 337/15, 337/19, 337/20, 337/21, obr. Zalew, dz. nr ewid. 133/1, 133/2, 133/3, 143, 144, 145/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/1, 147/3, 147/4, 147/6, 147/7, 147/8, 148/2, 149, 150/1, 150/2, 151, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obr Zdziechów, dz. 162, 166, 167, 175, 176/2, 208, gm. Lutromiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
93/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radna - Jadwiga Wadowska - Gryzel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Łukasz Stencel
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Włodzimierz Stanek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Robert Rządziński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Tomasz Pierzchała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Pacholak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Andrzej Kurzawski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Rafał Kunka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Marek Gryglewski - do dnia 3 listopada 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Irena Grenda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Grącki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Wioletta Domańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Piotr Ambroziak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Grzegorz Hanke - od dnia 29 stycznia 2015 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
96/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, działka nr 257, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
96/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok z dnia 26 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
95/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/46/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/47/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek posiedzenia komisji
Dotyczy dokumentu:
4/48/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/50/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/47/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/46/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/46/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
3/48/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia Komisji
Dotyczy dokumentu:
2/54/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/52/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6/51/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
2/50/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/50/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji"
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli ośrodków szkolenia kierowców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
Treść zmiany:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale GospodarkiNieruchomościami.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓWSZKOLENIA KIEROWCÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogólny Schemat Procedury Kontroli OśrodkówSzkolenia Kierowców"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna