Rejestr zmian w biuletynie

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego SN, linii kablowych nn w miejscowości Pabianice, przy ul. Karniszewickiej, na działkach nr ewid. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Pabianice, ul. Karniszewicka, dz. 98/15, 323/1, 323/16,obręb P-2."
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Pacholczyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Pacholczyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Agata Pacholczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zakres obowiązków
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownik I stopnia - Kinga Kopijas
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Gabriel Grzejszczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor - Katarzyna Żebrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U z odgałęziami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nr ewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.
Treść zmiany:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC-U zodgałęzieniami w Pabianicach, przy ul. Sybiraków, na działkach nrewid. 85/10, 124/9, obręb P-15.

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Bychlew, na działkach nr ewid. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz zpompownią ścieków Bychlew, dz. 635/6, 182, 630/35, 634/14, gm.Pabianice.
Dotyczy dokumentu:
XV/99/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XV/98/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2019

Dotyczy dokumentu:
179/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
178/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVI/120/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji - projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XVI/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkursu ofert w dniu 22 listopada 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz asortymentowy"
Dotyczy dokumentu:
Konkursu ofert w dniu 22 listopada 2019 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XIV/19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV/19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z obrad XIV Sesji Rady PowiatuPabianickiego"
Dotyczy dokumentu:
5/14/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/14/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/14/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/15/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób fizycznych, trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
173/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz kandydatów na stanowisko urzędnicze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny ksiegowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko starszego specjalisty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta edukacyjna - rok szkolny 2010/2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta edukacyna - rok szkolny 2008/2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szk. 2007/2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zestaw podręczników i programów nauczania - rok szkolny 2007/2008
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2006/2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dni otwarte - 2006 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2005/2006
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna