Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres VII-specjalne środki medyczne i produkt dousuwania zapachu i plam"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres VI-tabletki myjące"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres V-systemowe odświeżacze powietrza"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres IV- produkty papierowe"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres III-worki foliowe"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert w celu wyboru w dniu 15 lutego 2019 roku Wykonawcy zamówienia na dostawę artykułów czystościowych, artykułów chemicznych, środków dezynfekujących i czyszczących, systemowych odświeżaczy powietrza oraz specjalnych środków medycznych i produktu usuwającego zapach i plamy moczu do Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc grudzień 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc publiczna za miesiąc styczeń 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Pawlikowic II w sprawie poprawy stanu drogi, usunięcia drzew oraz dokończenia położenia chodnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja społeczności lokalnej Gminy Pabianice w sprawie budowy chodnika w Pawlikowicach II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja społeczności Sołectwa Rydzyny w sprawie kompleksowego remontu i modernizacji dróg powiatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k. dotyczy prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców Krzywiec w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1112 E w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. utomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działki nr : 24, 66/2, 67/1, 67/4, 165, 185, 190, 229, 231, 404, 475, 498, 543, 660, 661, 866, 896, 919, 922, 925
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Rady Powiatu z rozpatrzonych petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Zarządu Powiatu i Starosty Pabianickiego z rozpatrzonych petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Zarządu Powiatu i Starosty Pabianickiego z rozpatrzonych petycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zniesienia zakazu zatrzymywania się i parkowania samochodów na ulicy Piłsudskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Pabianickiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Wolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Marcina Wolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Ewy Lewandowskiej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej Ewy Lewandowskiej z dnia 23 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy dróg powiatowych
Treść zmiany:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowydróg powiatowych
Dotyczy dokumentu:
obwieszzcenie dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne - zmiana uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Aneta Walaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc administracyjna - Marta Gruszka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Joanna Kierzek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Młodszy referent - Agnieszka Mikulska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku trwałego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
15/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 15/2019
Dotyczy dokumentu:
12/2019
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 12/2019
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. wraz ze złączem kablowo pomiarowym n.n. oraz wymianę słupa n.n. w Petrykozach na działkach nr ewid. 149/2, 212/1, 212/2, obręb Petrykozy i dz. 478/2, obręb Szynkielew, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej n.n. wraz ze złączem kablowo pomiarowym n.n. oraz wymianę słupa n.n. w Petrykozach na działkach nr ewid. 149/2, 212/1, 212/2, obręb Petrykozy i dz. 478/2, obręb Szynkielew, gm. Pabianice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu,Petrykozy dz. 149/2, 212/1, 212/2, Szynkielew dz. 478/2"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Kancelarii Starosty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV/30/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz personalny"
Dotyczy dokumentu:
10/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie a art 10 K.p.a. oraz przedłużenie terminu dot. gminy Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym IV
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne
Dotyczy dokumentu:
Wniosek radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego Waldemara Flajszera z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna