Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
242/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 242/2018
Dotyczy dokumentu:
246/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 246/2018
Dotyczy dokumentu:
209/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/351 - 2/356, 2/377 - 2/380, 2/416 - 2/424, 2/455 - 2/460, 2/627 i 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod - kan, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/351 - 2/356, 2/377 - 2/380, 2/416 - 2/424, 2/455 - 2/460, 2/627 i 2/621, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/627, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Warzywnicza, obr. K - 17, dz. 2/621, 2/627, Konstantynów Łódzki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia korzystania z części dz. nr 266 Budy Dłutowskie w obrębie 1 Budy Dłutowskie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja w sprawie ograniczenia"

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
XLVI/321/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Anna Małecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres obowiązków"

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
XLVI/319/18
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 1 - WPF" na "ZałącznikNr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/323/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 - wynik głosowania
Dotyczy dokumentu:
15/18
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
XLVI/326/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVI/325/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLV/18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - wynik głosowania"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/324/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
15/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
16/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLVI/318/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
19/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
22/18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
240/2018
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 240/2018
Dotyczy dokumentu:
188/2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia Starosty Pabianickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
XLVI/328/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr XLVI/328/18 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie przyjęciasprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności KomisjiBezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
Dotyczy dokumentu:
20/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 20/18 z dnia 2.02.2018 r. w sprawie zmian w składzieKomisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Dotyczy dokumentu:
21/18
Treść zmiany:
Uchwała Nr 21/18 z dnia 2.02.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistejomyłki pisarskiej w uchwale Nr 78/2017 Zarządu Powiatu Pabianickiego
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nieskiego napięcia, na działkach nr ewid. 504/1, 504/10, 504/27, 502/4 w Ksawerowie ul. Orzechowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa linii kablowej nieskiego napięcia, na działkach nr ewid. 504/1, 504/10, 504/27, 502/4 w Ksawerowie ul. Orzechowa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie przyjęte bez uwag i sprzeciwu - PGE -Ksawerów, ul. Orzechowa"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna