Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Inspektor - Izabela Duniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Lesman
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Kosmala
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Paweł Kania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Arkadiusz Jaksa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Krzysztof Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Jarosław Habura
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Henryk Gajda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Waldemar Flajszer
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radna - Wioletta Domańska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Radny - Henryk Brzyszcz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej , obr. Stanisławów Stary, dz. 122/2, 122/6, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej , obr. Stanisławów Stary, dz. 122/2, 122/6, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
XXV/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
90/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/20/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/19/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/21/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/20/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/19/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/21/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/20/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
3/19/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/24/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/23/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/22/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/21/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/10/20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PAB4403A” wraz z wewnętrzna linią zasilającą, w miejscowości Kolonia Ldzań, na działce nr ewid. 4, gmina Dobroń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PAB4403A” wraz z wewnętrzna linią zasilającą, w miejscowości Kolonia Ldzań, na działce nr ewid. 4, gmina Dobroń.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja 436/2020 z dnia 23.06.2020"

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
Dokumenty z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wystąpienie pokontrolne"
Dotyczy dokumentu:
90/2020
Treść zmiany:
Wprowadzenie Protokołu Nr 90/2020
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - zawiadomienie spadkobierców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 rokuDYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH w sprawieokreślenia zasad przyznawania dofinansowań na zadania z zakresurehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku DYREKTORAPOWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH w sprawie określeniazasad przyznawania dofinansowań na zadania z zakresu rehabilitacjispołecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 rokuDYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH w sprawiepowołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ześrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychzadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i wkomunikowaniu się w 2020 roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020roku DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH wsprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków odofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych zadań z zakresu likwidacji barierarchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2020 roku
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej śr/c, ul. Łaska, obr. Lutomiersk, dz. 955/2, obr. Dziektarzew, dz. 34, gm. Lutomiersk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Rszewska, obr. K - 7, dz. 116 w Konstantynowie Łódzkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna